Fotografie miest na Slovensku - Košický kraj
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Košický kraj
Košický kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Košický kraj:
 prehľad, KE: Košice, KS: Bukovec, Čečejovce, Hačava, Háj, Herľany, Jasov, Kecerovce, Košický Klečenov, Malá Ida, Malá Lodina, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Myšľa, Slanec, Štós, Turňa nad Bodvou, GL: Gelnica, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, MI: Michalovce, Pavlovce nad Uhom, Veľké Slemence, Staré, Strážske, Vinné, RV: Rožňava, Betliar, Bôrka, Brdárka, Brzotín, Dedinky, Dobšiná, Drnava, Gočovo, Henckovce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Lipovník, Lúčka, Markuška, Nižná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná, SO: Sobrance, Beňatina, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, SN: Spišská Nová Ves, Hnilec, Krompachy, Markušovce, Mlynky, Spišské Vlachy, Žehra (Spišský hrad), Slovenský raj, TV: Trebišov, Borša, Čelovce, Kráľovský Chlmec, Leleš, Malý Horeš, Pribeník, Sečovce, Slovenské Nové Mesto, Svätá Mária, Veľký Kamenec.

Košice

Kosice Kosice Kosice Kosice

viac ...

Bukovec, okres KS

Bukovec Bukovec Bukovec Bukovec
vodná nádrž Bukovec
Bukovec Bukovec Bukovec Bukovec
vodná nádrž Bukovec
vodná nádrž Pod Bukovcom
Bukovec Bukovec
vodná nádrž Pod Bukovcom

Čečejovce, okres KS

Cecejovce Cecejovce Cecejovce Cecejovce
Kostolná
kostol sv. Jána Apoštola
Cecejovce Cecejovce
kaštieľ

Hačava, okres KS

Hačava Hačava Hačava
Narodenia Presvätej Bohorodičky
obec
Hačava Hačava Hačava
obec

Háj, okres KS

Haj Haj Haj Haj

viac ...

Herľany, okres KS

Herlany Herlany Herlany Herlany

viac ...

Jasov, okres KS

Jasov Jasov Jasov Jasov

viac ...

Kecerovce, okres KS

Kecerovce Kecerovce Kecerovce Kecerovce
kaštieľ
Kecerovce Kecerovce
obec

Košický Klečenov, okres KS

Košický Klečenov Košický Klečenov Košický Klečenov
Dargovský priesmyk
Košický Klečenov Košický Klečenov
Dargovský priesmyk, pamätník Víťazstvo

Malá Ida, okres KS

Mala Ida Mala Ida Mala Ida
Slamený dom
kostol Navštívenia Panny Márie
obec
Mala Ida Mala Ida
obec

Malá Lodina, okres KS

Mala Lodina Mala Lodina
vodná nádrž Malá Lodina

Medzev, okres KS

Medzev Medzev Medzev Medzev
Šugovská dolina
obec
kostol Narodenia Panny Márie
Medzev Medzev Medzev Medzev Medzev
obec
Mariánske námestie
kostol Narodenia Panny Márie
Medzev Medzev Medzev Medzev
obec
Tischlerov hámor

Moldava nad Bodvou, okres KS

Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou
kostol sv. Ducha
Hlavná
kostol reformovanej cirkvi
Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou
Kováčska vyhňa
Nová
Bartalosova
Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou
terminál
Moldava nad Bodvou
terminál

Nižná Myšľa, okres KS

Nizna Mysla Nizna Mysla Nizna Mysla Nizna Mysla

viac ...

Slanec, okres KS

Slanec Slanec Slanec Slanec

viac ...

Štós, okres KS

Stos Stos Stos Stos
obec
kostol sv. Jána Nepomuckého
obec
Stos Stos Stos Stos
Múzeum Zoltána Fábryho
Kúpele Štós
Stos
Kúpele Štós

Turňa nad Bodvou, okres KS

Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou

viac ...

Gelnica

Gelnica Gelnica Gelnica Gelnica

viac ...

Jaklovce, okres GL

Jaklovce Jaklovce Jaklovce Jaklovce
barokový kaštieľ
kostol sv. Antona Paduánskeho
Jaklovce Jaklovce Jaklovce
kostol sv. Antona Paduánskeho
pumpa

Kluknava, okres GL

Kluknava Kluknava Kluknava
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
kaplnka
Kluknava Kluknava Kluknava
kaštieľ

Margecany, okres GL

Margecany Margecany Margecany Margecany
kostol sv. Margity
Margeciansky tunel
vodná nádrž Ružín

Mníšek nad Hnilcom, okres GL

Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom
Povýšenia svätého kríža
obec
Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom
evanjelický kostol
obec

Richnava, okres GL

Richnava Richnava
obec

Smolnícka Huta, okres GL

Smolnícka Huta Smolnícka Huta
železničná stanica
obec

Smolník, okres GL

Smolník Smolník Smolník Smolník
kostol Navštívenia Panny Márie
kaplnka Panny Márie
obec
Záštity Presvätej Bohorodičky
Smolník Smolník Smolník Smolník
obec
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
obec
Smolník Smolník Smolník Smolník
obec
obec
Smolník
kaplnka Jána Nepomuckého

Michalovce

Michalovce Michalovce Michalovce Michalovce

viac ...

Pavlovce nad Uhom, okres MI

Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom
kostol
park
jazdiareň

Staré, okres MI

Stare Stare Stare
sýpka
kostol Nanebovzatia Panny Márie
kaštieľ

Strážske, okres MI

Strazske Strazske Strazske Strazske
kaštieľ
kostol Nanebovstúpenia Pána
Chemko

Veľké a Malé Slemence, okres MI

Male Slemence Velke Slemence
Mali Selmenci
kostol

Vinné, okres MI

Vinne Vinne Vinne Vinne

viac ...

Rožňava

Roznava Roznava Roznava Roznava

viac ...

Betliar, okres RV

Betliar Betliar Betliar Betliar Betliar
sv. Alžbety
vstup
kaštieľ
Betliar Betliar Betliar Betliar
kaštieľ
park
Betliar Betliar Betliar Betliar Betliar
park

Bôrka, okres RV

Borka Borka Borka Borka
obec
farský kostol Panny Márie
Borka Borka
kostol
obec

Brdárka, okres RV

Brdárka Brdárka Brdárka Brdárka
obec
Brdárka Brdárka Brdárka
evanjelický kostol
obec

Brzotín, okres RV

Brzotin Brzotin Brzotin Brzotin
obec
kostol sv. Anny
obec
Brzotin Brzotin Brzotin Brzotin
kaštieľ Máriássyovcov
obec
reformovaný kostol
Brzotin Brzotin Brzotin Brzotin
Na Konskom Dvore
biely kaštieľ
obec

Dedinky, okres RV

Dedinky Dedinky Dedinky Dedinky
Palcmanská Maša
kostol nanebovzatia Panny Márie
Dedinky Dedinky Dedinky Dedinky
Dedinky
Palcmanská Maša
Dedinky Dedinky Dedinky Dedinky
Dedinky
Dobšinská Maša
Dedinky Dedinky Dedinky Dedinky
Dobšinská a Palcmanská Maša

Dobšiná, okres RV

Dobsina Dobsina Dobsina Dobsina

viac ...

Drnava, okres RV

Drnava Drnava Drnava Drnava
obec
kostol sv. Mikuláša
Drnava Drnava Drnava Drnava
obec
Drnavská železiareň
Drnava Drnava
Drnavská železiareň

Gočovo, okres RV

Gocovo Gocovo Gocovo Gocovo
evanjelický kostol
obec
Gocovo Gocovo Gocovo
obec

Henckovce, okres RV

Henckovce Henckovce Henckovce Henckovce
kostol Všetkých svätých
evanjelický kostol
obec

Hrhov, okres RV

Hrhov Hrhov Hrhov Hrhov
kostol sv. Jána Krstiteľa
prameň rieky Fej
Hrhovský vodopád
Hrhov Hrhov Hrhov Hrhov
Hrhovský vodopád
kostol sv. Jána Krstiteľa
Hrhov Hrhov Hrhov Hrhov
Kalvínsky kostol
kostol sv. Jána Krstiteľa
Hrhov Hrhov Hrhov Hrhov
ľadovňa
Hrhovské rybníky

Hrušov, okres RV

Hrusov Hrusov Hrusov Hrusov
výhľad zo Sorošky
Hrusov Hrusov Hrusov Hrusov
výhľad zo Sorošky
kostol
obec
Hrusov Hrusov Hrusov
kostol reformovanej cirkvi
Soroška

Jablonov nad Turňou, okres RV

Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou
Kompresorová stanica Jabloňov nad Turňou
kostol
Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou
obec

Jovice, okres RV

Jovice Jovice Jovice
obec

Kečovo, okres RV

Kecovo Kecovo Kecovo Kecovo
jaskyňa Domica
Kecovo Kecovo Kecovo
kostol
smer Silica

Koceľovce, okres RV

Kocelovce Kocelovce Kocelovce Kocelovce
obec
evanjelický kostol
Kocelovce Kocelovce Kocelovce
evanjelický kostol
obec

Kováčová, okres RV

Kováčová Kováčová Kováčová
Vodný mlyn Kováčová pri Rožňave
kostol sv. Františka Xaverského

Krásnohorská Dlhá Lúka, okres RV

Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka
obec
Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka
kostol sv. Juraja
vyhliadka z Dievčenskej skaly

Krásnohorské podhradie, okres RV

Krasna Horka Krasna Horka Krasna Horka Krasna Horka

viac ...

Kružná, okres RV

Kruzna Kruzna Kruzna
obec
kostol reformovanej cirkvi

Lipovník, okres RV

Lipovnik Lipovnik Lipovnik
Kostol sv. Jána Krstiteľa
obec
Lipovnik Lipovnik
nad tunelom

Lúčka, okres RV

Lucka Lucka Lucka Lucka
obec
kostol sv. Jána
Lucka Lucka Lucka Lucka
kostol sv. Jána
Husitský kostol
Lucka Lucka Lucka Lucka
Husitský kostol
Lucka Lucka
Husitský kostol

Markuška, okres RV

Markuska Markuska
evanjelický kostol
obec

Nižná Slaná, okres RV

Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná
Námestie SNP
Letná
Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná
autobusová zastávka
huta Etelka
Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná Nižná Slaná
huta Etelka
kino Baník
Siderit

Ochtiná, okres RV

Ochtiná Ochtiná Ochtiná Ochtiná
obec
evanjelický kostol

Plešivec, okres RV

Plesivec Plesivec Plesivec Plesivec

viac ...

Rožňavské Bystré, okres RV

Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré
pohľad z Plešivskej planiny

Silica, okres RV

Silica Silica Silica Silica
Silická planina
obec
Silica Silica Silica Silica
obec
Silická ľadnica
Silica Silica Silica Silica
Silická ľadnica
Silická planina
Silica
Silická planina

Silická Brezová, okres RV

Silicka Brezova Silicka Brezova Silicka Brezova
lúky
Silicka Brezova Silicka Brezova Silicka Brezova
obec

Silická Jablonica, okres RV

Silicka Jablonica Silicka Jablonica Silicka Jablonica Silicka Jablonica
neorománsky Kostol sv. Petra a Pavla
obec
Silicka Jablonica Silicka Jablonica
Kostol reformovanej cirkvi
obec

Slavec, okres RV

Slavec Slavec Slavec Slavec
Pavlínsky kláštor Gombasek
Slavec Slavec Slavec Slavec
Pavlínsky kláštor Gombasek
Slavec Slavec Slavec Slavec
Gombasecká jaskyňa
Vidová
obec
Slavec Slavec Slavec
kostol
obec
lom

Slavošovce, okres RV

Slavosovce Slavosovce Slavosovce Slavosovce

viac ...

Stratená, okres RV

Stratena Stratena Stratena
obec

Štítnik, okres RV

Stitnik Stitnik Stitnik Stitnik
kostol sv. Júdu Tadeáša
obec
evanjelický kostol
Stitnik Stitnik Stitnik Stitnik
vodný hrad
medený hámor
Stitnik
evanjelický kostol

Vlachovo, okres RV

Vlachovo Vlachovo Vlachovo Vlachovo
kaštieľ Andrássyovcov
evanjelický kostol
pálenica
Vlachovo Vlachovo Vlachovo Vlachovo
sv. Alžbety
Karlova huta
píla

Vyšná Slaná, okres RV

Vyšná Slaná Vyšná Slaná Vyšná Slaná
obec
evanjelický kostol

Sobrance

Sobrance Sobrance Sobrance Sobrance
Sobranecké kúpele
Sobrance Sobrance Sobrance Sobrance
Sobranecké kúpele
Námestie slobody
Sobrance Sobrance Sobrance
Námestie slobody

Beňatina, okres SO

Benatina Benatina Benatina Benatina
lom Beňatina

Remetské Hámre, okres SO

Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre
Morské oko
obec
Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre
obec
Sninský kameň
Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre Remetské Hámre
Sninský kameň

Ruská Bystrá, okres SO

Ruská Bystrá Ruská Bystrá Ruská Bystrá
chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša

Spišská Nová Ves

Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves
Reduta
radnica
kostol
Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves
Nalepka
kostol
Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves
kostol
centrum

Pozri tiež fotky dopravy.

Hnilec, okres SN

Hnilec
Panny Márie

Krompachy, okres SN

Krompachy Krompachy Krompachy Krompachy
Námestie slobody
kaštieľ
evanjelický kostol
Krompachy Krompachy Krompachy
kostol sv. Jána Apoštola
Mikuláša Šprinca

Markušovce, okres SN

Markušovce Markušovce Markušovce Markušovce
Michalská ulica
kaštieľ
Markušovce Markušovce Markušovce Markušovce
kaštieľ
hrad
Markušovce Markušovce Markušovce Markušovce
sv. Michal
letohrádok Dardanely
bociany

Mlynky, okres SN

Mlynky Mlynky Mlynky
obec
evanjelický kostol
Biele Vody

Spišské Vlachy, okres SN

Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy
Dobrá voľa
Požiarnicka
SNP
Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy
námestie
evanjelický kostol
kostol sv. Jána Krstiteľa
radnica s vežou
Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy Spišské Vlachy
Železničná
Blatná dolina

Žehra, okres SN

Zehra Zehra Zehra
kaštieľ Hodkovce
Zehra Zehra Zehra
kostol sv. Ducha

Spišský hrad (Žehra), okres SN

Spišský hrad Spišský hrad Spišský hrad Spišský hrad

viac ...

Spišské Podhradie je v Prešovskom kraji.

Slovenský raj

Slovensky raj Slovensky raj Slovensky raj Slovensky raj

viac ...

Trebišov

Trebisov Trebisov Trebisov Trebisov

viac ...

most cez Bodrog
most cez Bodrog

Borša, okres TV

Borša Borša
rímsko- a gréckokatolícky kostol

Čeľovce, okres TV

Čeľovce Čeľovce
3 zo 4 kostolov

Kráľovský Chlmec, okres TV

Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec
gréckokatolícky
rímskokatolícky
reformovaný

Pozri tiež fotky dopravy.

Leleš, okres TV

Leleš Leleš Leleš Leleš Leleš
kamenný most
kláštor premonštrátov

Malý Horeš, okres TV

Malý Horeš Malý Horeš Malý Horeš
vínna pivnica

Pribeník, okres TV

Pribeník
synagóga

Sečovce, okres TV

Sečovce Sečovce Sečovce Sečovce
nočné mesto
Námestie sv. Cyrila a Metoda

Slovenské Nové Mesto, okres TV

Slovenské Nové Mesto Slovenské Nové Mesto
železničný prejazd

Svätá Mária, okres TV

Svätá Mária
zastávka

Veľký Kamenec, okres TV

Veľký Kamenec Veľký Kamenec Veľký Kamenec Veľký Kamenec
hrad
sv. Jozef

 prehľad, KE: Košice, KS: Bukovec, Čečejovce, Hačava, Háj, Herľany, Jasov, Kecerovce, Košický Klečenov, Malá Ida, Malá Lodina, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Myšľa, Slanec, Štós, Turňa nad Bodvou, GL: Gelnica, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, MI: Michalovce, Pavlovce nad Uhom, Veľké Slemence, Staré, Strážske, Vinné, RV: Rožňava, Betliar, Bôrka, Brdárka, Brzotín, Dedinky, Dobšiná, Drnava, Gočovo, Henckovce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Lipovník, Lúčka, Markuška, Nižná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná, SO: Sobrance, Beňatina, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, SN: Spišská Nová Ves, Hnilec, Krompachy, Markušovce, Mlynky, Spišské Vlachy, Žehra (Spišský hrad), Slovenský raj, TV: Trebišov, Borša, Čelovce, Kráľovský Chlmec, Leleš, Malý Horeš, Pribeník, Sečovce, Slovenské Nové Mesto, Svätá Mária, Veľký Kamenec.