Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Nitriansky kraj
Nitriansky kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Nitriansky kraj:
prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Rybník, Šahy, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Pohranice, Žirany, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Kostoľany pod Tribečom, Skýcov, Topoľčianky.

Komárno

Komárno Komárno Komárno Komárno

viac ...

Kolárovo, okres KN

Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo

viac ...

Levice

Levice Levice Levice Levice

viac ...

Rybník, okres LV

Rybnik Rybnik Rybnik Rybnik
Hlavná
kostol Najsvätejšej Trojice
Rybnik Rybnik Rybnik Rybnik
nad obcou
kostol Najsvätejšej Trojice
Miami Club
cintorín

Šahy, okres LV

Šahy Šahy Šahy Šahy
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Šahy Šahy Šahy Šahy
kláštor
Školská ulica
Hlavné námestie
Šahy Šahy
Hlavné námestie

Nitra

Nitra Nitra Nitra Nitra

viac ...

Dolné Obdokovce, okres NR

Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce
kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
obec

Jelenec, okres NR

Jelenec Jelenec Jelenec Jelenec

viac ...

Kolíňany, okres NR

Kolíňany Kolíňany Kolíňany Kolíňany
kostol sv. Štefana
ihrisko

Pohranice, okres NR

Pohranice Pohranice Pohranice Pohranice
obec
mlyn

Žirany, okres NR

Žirany Žirany Žirany Žirany
kostol sv. Mikuláša
železničná stanica

Nové Zámky

Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky

viac ...

Štúrovo, okres NZ

Sturovo Sturovo
most
centrum

Pozri tiež fotky dopravy.

Šaľa

Sala Sala Sala Sala
kostol sv. Margity Antiochijskej
kastieľ/vodný hrad
Sala Sala Sala
kastieľ/vodný hrad
obvodný úrad

Pozri tiež fotky dopravy.

Topoľčany

Topolcany Topolcany Topolcany Topolcany
farsky kostol
radnica
sidlisko
Zlatý baránok
Topolcany Topolcany Topolcany Topolcany
kasárne
Stummerova
Československej armády
Tríbečské múzeum
Topolcany Topolcany Topolcany
17. novembra
Námestie M. R. Štefánika

Pozri tiež fotky dopravy.

Bojná, okres TO

Bojna Bojna Bojna Bojna
hradisko Valy (Bojná I)
Bojna Bojna Bojna Bojna
hradisko Valy (Bojná I)
Bojna Bojna Bojna Bojna
obec
synagóga
obec
Bojna Bojna
kostol Všetkých Svätých

Dolné Lefantovce, okres TO

Dolne Lefantovce
Bartakovičova krypta

Duchonka, okres TO

Duchonka

Horné Lefantovce, okres TO

Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce
kaštieľ
kostol sv. Martina
Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce
kostol sv. Martina

Nitrianska Blatnica, okres TO

Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
kostol Povýšenia svätého Kríža
obecný úrad
severozápadná bašta
Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
renesančný kaštieľ
rotunda svätého Juraja
Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
rotunda svätého Juraja

Oponice, okres TO

Oponice Oponice Oponice Oponice

viac ...

Radošina, okres TO

Radosina Radosina Radosina
kostol Najsvätejšej Trojice
Radosina Radosina
Nitrianska
železničná stanica

Solčany, okres TO

Solcany Solcany Solcany
kostol Všetkých svätých
kaštieľ Odescalchiovcov
Solcany Solcany
kaštieľ Odescalchiovcov

Podhradie, okres TO

Podhradie Podhradie Podhradie Podhradie
topoľčiansky hrad
Podhradie Podhradie Podhradie
topoľčiansky hrad
obec

Tovarníky, okres TO

Tovarniky Tovarniky Tovarniky Tovarniky
barokový kaštieľ a park

Urmince, okres TO

Urmince Urmince
kostol sv. Michala Archanjela

Zlaté Moravce

Zlate Moravce Zlate Moravce Zlate Moravce Zlate Moravce
kaštieľ
kostol sv. Michala
Župná

Kostoľany pod Tribečom, okres ZM

Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom
pohľad na obec
kostol sv. Juraja
Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom
obec

Skýcov, okres ZM

Skycov Skycov Skycov
pseudorománsky hrad
obec

Topoľčianky, okres ZM

Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
Hradná stráž
kaštieľ, hotel Zámok
Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
kaštieľ
poľovnícky zámok
park
Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
oranžérium
žrebčín

prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Rybník, Šahy, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Pohranice, Žirany, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Kostoľany pod Tribečom, Skýcov, Topoľčianky.