Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

Veolia transport Nitra a.s.

názovARRIVA NITRA a.s.
sídloŠtúrova 72, 949 44 Nitra
IČO36 545 082
generálny
riaditeľ
Ing. Juraj Kusy
wwwwww.veolia-transport.sk (www.sadnr.sk)
e-mailsekretariat @ veolia-transport.sk
telefón037/6599 333, fax: 772 02 44
prevádzkyŠtúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 037/659 9333
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany, tel. 038/536 3670
Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble
Staničná 27, 953 01 Zlaté Moravce, tel. 037/659 9520
MHDNitra (28), Topoľčany (3), Vráble (1), Zlaté Moravce (3)
PALokresy Nitra (40), Topoľčany (24), Zlaté Moravce (31)
DALwww.nitravel.sk
MALneprevádzkuje

história
ARRIVA NITRA a.s.od 1.7.2013
Veolia transport Nitra a.s.od 1.8.2008
Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť (SAD Nitra, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Topoľčany š.p. a SAD Zlaté Moravce š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Nitra, štátny podnik (SAD Nitra, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Topoľčany, štátny podnik (SAD Topoľčany, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Vráble, štátny podnik (SAD Vráble, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Zlaté Moravce, štátny podnik (SAD Zlaté Moravce, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 807 Nitra (SAD Bratislava š.p., OZ 807 Nitra)
odštepný závod 810 Topoľčany
odštepný závod 824 Vráble
odštepný závod 823 Zlaté Moravce
od 1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 807 Nitra (ČSAD Bratislava š.p., OZ 807 Nitra)
odštepný závod 810 Topoľčany
odštepný závod 824 Vráble
odštepný závod 823 Zlaté Moravce
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 807 Nitra (ČSAD Bratislava n.p., DZ 807 Nitra)
dopravný závod 810 Topoľčany
dopravný závod 824 Vráble
dopravný závod 823 Zlaté Moravce
do 1989