Vizitky podnikov SAD - SAD Poprad a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Poprad a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
sídloWolkerova 466, 058 49 Poprad
IČO36 479 560
riaditeľkaViera Gotthardtová
wwwwww.sadpp.sk
e-mailsadpp @ sadpp.sk
telefón052/772 95 84
prevádzky Wolkerova 466, 058 49 Poprad, tel. 052/772 95 84
Slavkovská cesta, 060 01 Kežmarok, tel. 052/452 47 35
Popradská cesta 38, 054 01 Levoča, tel. 053/451 22 30
MHD Poprad (8), Kežmarok (1), Levoča (2), Svit (1)
PAL okresy Kežmarok (25), Levoča (20), Poprad (25)
DAL706503
MALneprevádzkuje

Stručná história

privatizácia - predaj podielu spoločnosti PRE-OS, spol. s r.o. (TROLIGA BUS, spol. s r.o.) 2003
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť (SAD Poprad, a.s.)od 1.5.2002
Slovenská autobusová doprava Poprad, štátny podnik (SAD Poprad, š.p.) od 1996
Slovenská autobusová doprava Košice, štátny podnik (SAD Košice š.p.)
odštepný závod 1006 Poprad
odštepný závod 1014 Kežmarok
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Košice, štátny podnik (ČSAD Košice š.p.)
odštepný závod 1006 Poprad
odštepný závod 1014 Kežmarok
od 1989
Československá automobilová doprava Košice, národný podnik (ČSAD Košice n.p.)
dopravný závod 1006 Poprad
dopravný závod 1014 Kežmarok
do 1989