Fotografie miest na Slovensku - výstavba D4 R7
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Bratislavský kraj:
 prehľad, BA: Bratislava, MA: Malacky, Borinka/Pajštún, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Rohožník, Sološnica, Stupava, Záhorie, PK: Pezinok, Báhoň, Budmerice, Častá, Červený Kameň, Dubová, Limbach, Modra, Šenkvice, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné, SC: Senec, Bernolákovo, Hamuliakovo, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Reca, Tomášov, Veľký Biel, Zálesie. Letecký pohľad, výstavba D4 R7.

Výstavba D4 R7

 apríl 2018, august 2018, marec - apríl 2019, august 2019, február 2020, apríl 2020, február 2021, marec 2021, jún 2021, október 2021,

v prevádzke - október 2021

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 Lužný most
D4, križovanie s cestou 1020
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4, križovanie s cestou 1020
D4 Lužný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 Lužný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 Lužný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 Lužný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 Lužný most

výstavba - jún 2021

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most

výstavba - marec 2021

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz, Prístavný most
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7, D1 - Prievoz
R7 - Slovnaft
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Ivanka pri Dunaji
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Ivanka pri Dunaji
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Ivanka pri Dunaji
D4 - Vajnory
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Vajnory
D4 - Rača
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Rača
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Rača
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Rača
D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Rača

výstavba - február 2021

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Jarovce
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Jarovce
D4 R7 D4 R7
D4 - Jarovce

výstavba - apríl 2020

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - výstavba Lužného mosta
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - výstavba Lužného mosta
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - pod Prístavným mostom
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - Slovnaftská
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - Slovnaft
D4 - Malý Dunaj
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Malý Dunaj
D4 - JuRaVa
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - JuRaVa

výstavba - február 2020

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach

výstavba - august 2019

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovatka Rusovce
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - križovatka Rusovce

výstavba - marec a apríl 2019

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - križovatka s D1 Prievoz
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
R7 - most cez Malý Dunaj
D4 - Ivanka pri Dunaji
D4 - Vajnory, Čierna Voda
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - Vajnory, Čierna Voda
D4 - križovanie hrádze pri Rusovciach
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - estakáda smerom na Dunaj
D4 - križovatka s II/502 Rača
D4 R7 D4 R7
D4 - križovatka s II/502 Rača

výstavba - august 2018

D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - prejazd cez cyklotrasu na hrádzi v Petržalke
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - prejazd cez cyklotrasu
D4 - výstavba mosta cez Dunaj z Petržalskej strany
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
D4 - výstavba mosta cez Dunaj z Petržalskej strany
výstavba R7 pri Dunajskej Lužnej
D4 R7 D4 R7 D4 R7 D4 R7
výstavba R7 pri Dunajskej Lužnej
výstavba D4 pri Rovinke
D4 R7
výstavba D4 pri Rovinke

výstavba - apríl 2018

Bratislava Bratislava Bratislava
výstavba R7, okolie Prístavného mostu a prístavu

 prehľad, BA: Bratislava, MA: Malacky, Borinka/Pajštún, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Rohožník, Sološnica, Stupava, Záhorie, PK: Pezinok, Báhoň, Budmerice, Častá, Červený Kameň, Dubová, Limbach, Modra, Šenkvice, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné, SC: Senec, Bernolákovo, Hamuliakovo, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Reca, Tomášov, Veľký Biel, Zálesie. Letecký pohľad, výstavba D4 R7.