Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Nitriansky kraj
Nitriansky kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Nitriansky kraj:
prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Rybník, Šahy, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Pohranice, Žirany, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Kostoľany pod Tribečom, Skýcov, Topoľčianky.

Nové Zámky

Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Františkánsky kostol a kláštor
Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Hlavné námestie
Námestie františkánov
Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Turecká a M. R. Štefánika
Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Kasárenská
Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Kasárenská
kalvária
synagóga
Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky
Pribinova
železničná stanica
stará vodárenská veža

Pozri tiež fotky dopravy.

prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Rybník, Šahy, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Pohranice, Žirany, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Kostoľany pod Tribečom, Skýcov, Topoľčianky.