Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Prešovský kraj
Prešovský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Prešovský kraj:
prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.

Kežmarok

Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Hradné námestie
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Hlavné námestie
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Dr. Alexandra
Reduta
železničná stanica
bašta
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
drevený artikulárny kostol - kostol Najsvätejšej Trojice
nový evanjelický kostol
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Hlavné námestie
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
mestský hrad
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
mestský hrad
Starý trh
tank T-34
Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
požiarna zbrojnica
bazilika Povýšenia svätého Kríža so zvonicou

Pozri tiež fotky dopravy.

prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.