Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, mestské časti: Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Mestské časti Radvaň a Kráľová

prehľad, Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka;

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Radvaň
Furmanská krčma
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Radvanský kaštieľ
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
evanjelický kostol
stanica Radvaň
Radvanský kaštieľ
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Radvanský kaštieľ
Farský kostol narodenie Panny Márie
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Suchý vrch
Banska Bystrica Banska Bystrica
Suchý vrch
Námestie Ľ. Štúra

prehľad, mestské časti: Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.