Mestské časti Banskej Bystrice - Uhlisko
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

mestská časť Uhlisko

 prehľad,  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka;

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kalvaria
Pod Kalvariou
Podryba
Kalvária
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Žltý piesok
Vartovka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kalvária
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Podryba
Timravy
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Na Uhlisku
Mičinská cesta
most cez Hron
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
most cez Hron pri štadióne
skokanský areál Žlté piesky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
skokanský areál Žlté piesky
ZŠ Golianova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Pod Urpínom
Banska Bystrica, Banská Bystrica
smer Mičiná

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.