Fotografie miest Indie - Jaipur
Fotografie miest okolitého sveta
Fotografie miest okolitého sveta

 
India
India
kamim.sk > fotky > mestá > svet > India:  prehľad, Agra, Dillí, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Kalkata, Mandore, Udaipur, Varanasi.  

Jaipur

Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
MI road
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Ajmeri gate
Ružové mesto
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Ružové mesto
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Ružové mesto
Jama Masjid
Hawa Mahal
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Hawa Mahal - Palác vetrov
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
pohľad na mesto z Hawa Mahal
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
pohľad na mesto z Hawa Mahal
Tripolia Bazar
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
City palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
City palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Jantar Mantar
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Jantar Mantar
kostol sv. Andreja
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
mesto
Nahargarh Fort
Gaitore Ki Chhatriyan
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Gaitore Ki Chhatriyan
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Gaitore Ki Chhatriyan
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Jaigarh Fort, Amer
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Amer
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Amer (Amber) Palace
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
jazero Man Sagar a Jal Mahal
pohľad na mesto z Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
pohľad na mesto z Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
pohľad na mesto z Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
opevnenie Nahargarh Fort
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
opevnenie Nahargarh Fort
Albert Hall
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Albert Hall
Jaipur
Jaipur Jaipur
Jaipur Jaipur
Albert Hall
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur
Albert Hall

Pozri tiež fotky dopravy.

 prehľad, Agra, Dillí, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Kalkata, Mandore, Udaipur, Varanasi.