Fotografie dopravy na Slovensku
Fotografie dopravy na Slovensku
Stredné Slovensko
Stredné Slovensko
kamim.sk > fotky > vozy > Slovensko > Stredné Slovensko: prehľad, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sliač, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina.  

Zvolen

Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZVA 17-64
ZVA 23-50
ZVA 17-65
ZVA 12-91
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZVA 25-78
ZV 842AL
ZV 436BA
ZV 725AZ
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV 823AY
ZV 898BA
ZV 951AR
BA-1705
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
PRE-OS Volvo
Zliner
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
zastavka Sliac stanica
ZV 247AM
ZV 236CE
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-243BC
ZV-436BA
ZV-823AY
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-550BC
ZV-947CC
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-865BA
ZV-948CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-747BC
ZV-652CI
ZV-035CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-823AY
ZV-062BB
ZV-247AM
ZV-395CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-811AY
ZV-887BA
ZV-960CI
ZV-026CN
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-546CE
ZV-652CI
ZV-666CM
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-754CL
ZV-967CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
DT-637AI
ZV-062BB
ZV-187BH
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-247AM
ZV-415BC
ZV-747BC
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-551CE
ZV-557CN
ZV-565CN
ZV-841CN
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-960CI
ZV-811AY
ZV-821BT
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-823AY
ZV-868BA
ZV-898BA
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
Podborová
Poliklinika
Bakova jama
Tepláreň
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
Námestie SNP
Autobusová / železničná stanica
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
Autobusová / železničná stanica
ZV-896BA
ZV-898BA
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-898BA
Continental
ZV-003CJ
ZV-296CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-395CI
ZV-710CX
ZV-960CI
ZV-818CH
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-395CI
ZV-557CN
ZV-544CE
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-003CJ
ZV-615CM
ZV-666CM
ZV-754CL
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-967CI
ZV-981CI
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-868BA
ZV-898BA
zastávky
Slovenska MHD Slovenska MHD SIAF 2015 SIAF 2015
zastávky
SIAF 2015 SIAF 2015 SIAF 2015 SIAF 2015
Irisbus Crossway 12M
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-823AY
ZV-947CC
ZV-981CI
ZV-596CY
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-186BH
ZV-410CN
ZV-557CN
ZV-565CN
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-960CI
ZV-604CY
ZV-615CM
ZV-353DD
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-072BB
ZV-557CN
ZV-565CN
ZV-702CX
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-652CI
ZV-896BA
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-869BA
ZV-960CI
Západ
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
Západ
ZV-072BB
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-164CA
ZV-167CA
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-167CA
ZV-702CX
ZV-720CX
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-072BB
ZV-186BH
ZV-747BC
ZV-710CD
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-167CA
ZV-596CX
Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD Slovenska MHD
ZV-710CX
ZV-952CI

Pozri tiež fotky mesta.

prehľad, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sliač, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina.