Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Prešovský kraj
Prešovský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Prešovský kraj:
prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.

Prešov

Prešov Prešov Prešov Prešov
Dóm svätého Mikuláša
Chrám Svätej Trojice
Presov Prešov Prešov Prešov
Čierny orol
Hlavná
Prešov Prešov Prešov Prešov
Hlavná
Prešov Prešov Prešov Prešov
bašta
Prešov Prešov Prešov Prešov
Slovenská
Metodova
Hlavná
Prešov Prešov Prešov Prešov
ortodoxná synagóga
sv. Jána Krstiteľa
Floriánova
Prešov Prešov Prešov Prešov
Divadlo Jonáša Záborského
Hurbanistov
Františkánsky kostol
Svätoplukova
Prešov Prešov Prešov Prešov
Kmeťovo stromoradie
Svätoplukova
pohľad z vodárenskej veže
Prešov Prešov Prešov Prešov
pohľad z vodárenskej veže
Prešov Prešov Prešov Prešov
pohľad z vodárenskej veže
Prešov Prešov Prešov Prešov
pohľad z vodárenskej veže
vodárenská veža
Námestie mieru
Okružná
Prešov Presov Prešov Prešov
Floriánova brána
Caraffova väznica
Ku Kumštu
Okružná
Prešov Prešov Prešov Prešov
Immaculata
chrám sv. Alexandra Nevského
zastávka Prešov mesto
kúpalisko Delňa
Prešov Prešov Prešov Prešov
Solivar
Tesco
Prešov Prešov
solivary

Pozri tiez fotky dopravy.

prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.