Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Prešovský kraj
Prešovský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Prešovský kraj:
prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.

Spišská Belá

Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá
mariánsky stĺp
zvonica a kostol
meštianske domy
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá
radnica
múzeum
kostol sv. Antona
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá
radnica
Letná/Slnečná ulica
Štefánikova
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá
evanjelický kostol
zvonica Strážky
kostol sv. Anny
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá
kostol sv. Anny
kašteľ Strážky

prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.