Dotacie na vykony vo verejnom zaujme SAD
Slovenská autobusová doprava
Slovenská autobusová doprava

prehľad doprava, história ČSAD, SAD BB, podniky SAD, dotácie, hospodárske výsledky, zdroje a odkazy, privatizácia podnikov SAD.

Dotacie na dopravu vo verejnom zaujme

V Slovenskej republike mozno, podla zakona c. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, vykonavat pravidelnu autobusovu dopravu len na zaklade licencie ktoru vydava prislusny spravny organ - samospravny kraj (do 1.4.2002 krajsky urad), pri MHD obec. Pri jej udeleni mozno dopravcu zaviazat plnenim vykonov vo verejnom zaujme. Jedna sa o tie zavazky, ktore by dopravca pre ich stratovost ci nevyhodnost nevykonaval v pozadovanom rozsahu, resp by ich nevykonaval vobec. Nahradu strat ma upravovat zmluva o vykone vo verejnom zaujme. Spravny organ sa v nej zavazuje poskytovat nahradu v nejakej forme.

Stat by mal svojim obcanom garantovat zakladnu dopravnu obsluznost uzemia. Mal by prostrednictvom samospravnych (krajskych) uradov objednavat vykony vo verejnom zaujme. Medzi tieto vykony okrem dopravnej obsluhy patri aj bezplatna preprava a poskytovana zlava urcitym vybranym okruhom osob. Tieto straty by mali byt kompenzovane v plnej vyske. Vzhladom na obmedzenu vysku statneho rozpoctu sa na socialnej politike statu podielaju aj podniky SAD.

Prehlad dotacii statu na pokrytie zliav a obsluhu uzemia podnikom SAD cez Krajske urady podla zakonov o statnom rozpocte. Do roku 1998 nebolo specifikovane rozdelenie. Uviedol som aj celkovy pocet nakupenych autobusov v jednotlivych rokoch podla oficialnych statistik. Od roku 2003 sa dotacie Krajskych uradov zmenili na zavazny limit dotacii samospravnych krajov ako je to u miest pri MHD. Dotacia je poskytovana vopred na zaciatku stvrtroka.

roknakupdotacie SADBB kraj
celkomz toho MHDcelkomz toho MHD
199489 ks1.000 mil Skx
1995211 ks800 mil Skx
199693 ks823 mil Skx
199746 ks800 mil Skx
1998124 ks900 mil Sk86,285 mil Sk145 mil Sk14,6 mil Sk
199939 ks1.000 mil Sk115,7 mil Sk165 mil Sk23,3 mil Sk
2000184 ks1.000 mil Sk118,7 mil Sk164 mil Sk21,3 mil Sk
2001185 ks999 mil Sk118,7 mil Sk164 mil Sk21,3 Sk
2002?1.023 mil Sk122,6 mil Sk168,33 mil Sk22,9 mil Sk
2003?1 079 mil Sk141,0 mil Sk177,28 mil Sk24,6 mil Sk
2004-1 179 mil Sk*---
2005-1 300 mil Sk*---
*orientacny ukazovatel

Pre rok 2004 vycisli podniky SAD stratu z poskytovania vykonov vo verejnom zaujme na 320 mil. Sk. Protestovali a vyhrazali sa obmedzenim spojov. Nakoniec sa riesenie naslo. Okrem planovanej sumy 1,052 mld. Sk na rok 2005 sa podarilo najst dalsich 250 mil. Sk a z rezervy rezortu prace prijde 200 mil. Sk.

Rok 2005 sa zacal provizoriom. Stat prestal regulovat zlavy a vysku cestovneho, cela kompetencia presla na VUC. Dopravcovia uzavreli zmluvy na kratsie obdobie a zachovali ceny roku 2004. Nakoniec sa VUC dohodli na spolocnom postupe. Znizuju sa ziacke zlavy. Dochodcovia nad 70 rokov platia polovicne cestovne. Platia uz aj deti do 6 rokov, ako kompenzaciu ma rodic s dietatom zlavu 50%. Neskor mozu VUC podla svojich moznosti rozsirit zlavy. Niektore kraje sa rozhodli dalej poskytovat dochodcom nad 70 rokov plnu zlavu (BB, PO, KE), ale plati to tak ako pri ziakoch len na pracovne dni.
Za cely rok 2005 vznikla diera vo vyske 300 mil. Sk. Vysku neuhradenej straty uznavaju tak VUC, ako aj stat. Spor je kto je za nedofinancovanie strat z vykonov vo verejnom zaujme zodpovedny. Stat po pociatocnych prisluboch odskocil, tak ho VUCky zaluju. Tvrdia ze je prenesena kompetencia statu, takze je zodpovedny aj za tuto stratu.

Dotacie na dopravu vo verejnom zaujme poskytovane VUC

Bratislavsky samospravny kraj
rokSADIDSZSSKpoznamka
200685 7001 4503 490skutocne cerpanie
2007105 500-3 489rozpocet
www.region-bsk.sk

Kraj sa s dopravcom dohodol mimosúdne, Slovak Lines zmodernizuje vozový park Súčasťou dohody medzi BSK a spoločnosťou Slovak Lines, a.s. je aj predĺženie zmluvy pri zabezpečovaní autobusovej dopravy na území kraja. Pôvodne mala platiť od roku 2009 do roku 2017, po novom sa zmluva predĺži do roku 2021. Dopravca sa zároveň zaväzuje obnoviť autobusový park za viac ako 23 mil. € bez DPH. Podľa plánu sa vozový park rozrastie do roku 2016 o 130 nových nízkopodlažných autobusov a 13 súčasne využívaných vozidiel sa zmodernizuje. Bratislavský kraj zaplatí dopravcovi Slovak Lines, a.s. 3,8 mil. € z fondu na optimalizáciu záväzkov. Ide o mimosúdne vysporiadanie medzi župou a dopravcom za vzniknuté nedoplatky za roky 2006 a 2008. Dohodu o urovnaní schválili krajskí poslanci na dnešnom zasadaní zastupiteľstva. Ak budú podmienky dohody splnené, spoločnosť Slovak Lines vezme späť žalobu voči kraju. Župan Pavol Frešo poznamenal, že ide o poslednú starú „ranu“. „Teší ma, že sa to podarilo uzavrieť spôsobom, že drvivá väčšina poslancov hlasovala „za“ napriek tomu, že sa to chystalo skoro dva roky a vliekol sa tam súdny spor, lebo s takouto záťažou nemôžete ísť do budúcnosti,“ povedal župan. Slovak Lines, a.s. sa zaväzuje obnoviť vozový park tak, aby celková výška odpisov za autobusy (staré aj nové) využívané v prímestskej autobusovej doprave na území kraja nepresiahla 3 mil. € ročne. Slovak Lines zabezpečuje autobusovú prímestskú dopravu v kraji, BSK jej za vykonané služby vo verejnom záujme platí úhradu straty. Spor sa týka obdobia za roky 2006 a 2008, kedy kraj celú stratu spoločnosti nezaplatil. Podľa podpredsedu kraja Martina Bertu bol za rok 2006 nedoplatok približne 1,9 mil. €, za rok 2008 cca 1,2 mil. €. Dopravcovi aj napriek výzvam na doplatenie nebola uhradená celá vykazovaná strata, uplatnil si preto svoje právo na súde. Ten vydal 13. augusta 2009 platobný rozkaz, ktorým kraj zaviazal stratu dopravcovi uhradiť vrátane úrokov z omeškania a trov. Kraj podal odpor voči vydanému platobnému rozkazu. V roku 2010 došlo k pokusu o mimosúdne vysporiadanie sporu, no neúspešne. K možnosti mimosúdneho vyrovnania sporu sa BSK opäť vrátil v roku 2012. Koncom roka 2012 dostal kraj súdne rozhodnutie, podľa ktorého mal zaplatiť istinu zhruba 4,5 mil. € a tiež úroky z omeškania a trovy. Celkovo tak mala župa uhradiť 7,6 mil. €. Napokon sa však podarilo dospieť k dohode medzi Bratislavským krajom a dopravcom na mimosúdnom vysporiadaní, ak obe strany dodržia stanovené podmienky. Banskobystricky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005200 500SAD BB 40 212, SAD LC 60 532, SAD ZV 93 228, Diago 6 528
2006210 000SAD BB 45 985, SAD LC 67 978, SAD ZV 93 482, Diago 2 555
plus 45 mil. rok 2005 (9 975, 14 748, 20 277, 0)
2007210 000rozpocet, plus 3 mil. rok 2005 (1 015, 767, 1 218, 0)
2008260 000rozpocet
www.vucbb.sk

V roku 2008 nechal BBSK vypracovať Plán dopravnej obslužnosti BBSK. Na jeho základe bola vyhlásená verejná súťaž na prevádzkovateľa súborov PAL v jednotlivých okresoch kraja. Po vylúčení SAD Banská Bystrica zo súťaže rokoval len s SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorými bola uzatvorená zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Dôležitou perličkou z podmienok súťaže je maximálny priemerný vek autobusov 20 rokov! Z tohto dôvodu si SAD Zvolen môže dovoliť nakupovať vyradené autobusy od SAD Liptovský Mikuláš (viď podmienku ŽSK) a Eurobus Košice. Následne vykonáva ich opravy v prevádzke Žarnovica.
Je paradoxné, že dopravca SAD Banská Bystrica jazdil celý rok 2008 bez jedinej koruny dotácie s odôvodnením, že to nie je vo verejnom záujme. Dokonca BBSK žiada o vrátenie časti dotácie za rok 2007, ktorá tiež nebola vyplatená v plnej výške.

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2011 schválilo uzatvorenie Notárskej zápisnice o uznaní dlhu medzi dlžníkom – Banskobystrickým samosprávnym krajom a veriteľom – Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, v celkovej výške 2 798 557 € z titulu neuhradenia plnej výšky náhrady preukázanej straty podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 1335/2008/ODDDS zo dňa 29. 12. 2008, pozostávajúcej z neuhradeného dlhu rok 2010 (783 368,- €) a prvý polrok 2011,
rovnako s SAD Lučenec v celkovej výške 1 091 238 € z titulu neuhradenia plnej výšky náhrady preukázanej straty podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 1336/2008/ODDDS zo dňa 29. 12. 2008, pozostávajúcej z neuhradeného dlhu za rok 2010 (218 647,- €) a prvý polrok 2011.

Rok Plán Schválený Upravený 2012 15 516 959,00 15 116 959,00 18 916 959,00 2013 16 371 203,00 2014 17 000 000,00 2015 17 500 000,00 autobusy Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 2011 52 78 2012 52 0 2013 50 2014 45 2015 40 kilometre 2011 28 940 28 999 2012 28 900 osoby 2011 29 900 28 120 Nesplnené Z dôvodu zvýšenia cestovného a nižšieho počtu cestujúcich 2012 29 900 Kosicky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005181 340cerpanie
2006267 108cerpanie
2007225 000rozpocet
2008?rozpocet
kosice.regionet.sk

Nitriansky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005153 191cerpanie
2006316 655z toho 65 mil. rok 2005
2007247 739rozpocet
2008253 458rozpocet
www.unsk.sk

Presovsky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005209 053cerpanie
2006261 800cerpanie
2007287 052z toho 46 800 rok 2005
2008?rozpocet
www.vucpo.sk

Trenciansky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005170 000cerpanie
2006274 384cerpanie
2007262 530upraveny rozpocet
2008248 900rozpocet
www.tsk.sk

Trnavsky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005151 130upraveny rozpocet
2006152 000upraveny rozpocet
2007160 000rozpocet
2008225 000rozpocet
www.trnava-vuc.sk

Zilinsky samospravny kraj

rokSADpoznamka
2005151 805cerpanie
2006225 705cerpanie
2007?rozpocet
2008260 000rozpocet, z toho 40 mil. rok 2006
www.zask.sk

ŽSK využil novelu zákona 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, ktorej súčasťou bola aj možnosť samosprávneho kraja pri udelení dopravnej licencie žiadateľovi uložiť povinnosť vykonávať dopravu určeným druhom autobusu, ktorý nemôže byť starší ako 16 rokov. Táto podmienka je súčasťou dopravných licencií vydaných v roku 2007 pri prelicencovaní PAL. Podmienka nadobudne platnosť 1.1.2010.

Ostatne udaje

Na nakup vozidiel museli SADky pouzivat vlastne prostriedky. Systematicka obnova vozidloveho parku sa vykonavala len do roku 1992. Vzhladom na zvysujuce sa ceny, vek vozidiel a teda nedostatocne odpisy musel stat opat zacat pomahat.

Vyskumny ustav dopravny analyzoval vplyv neuhradenych zavazkov statu za vykony vo verejnom zaujme.

V tabulke je vypocet chybajucej dotacie podla ceskej metodiky:
ukazovatel199519961997199819992000
pocet autobusov5 3134 9944 9574 9234 9005 000
cena autobusu1 883,3 tis Sk2 142,0 tis Sk2 800,0 tis Sk2 850,0 tis Sk3 180,0 tis Sk3 573,0 tis Sk
odpisy autobusov242,6 mil Sk224,7 mil Sk265,8 mil Sk294,1 mil Sk294,1 mil Sk*294,1 mil Sk
vlastne naklady4 349,2 mil Sk4 570,6 mil Sk4 902,1 mil Sk4 984,9 mil Sk5 438,2 mil Sk6 077,0 mil Sk
naklady na 1 km14,19 Sk15,03 Sk16,26 Sk16,96 Sk18,83 Sk21,70 Sk
trzby3 024,8 mil Sk3 523,1 mil Sk3 771,6 mil Sk3 834,7 mil Sk4 294,8 mil Sk4 810,2 mil Sk
dotacie1 232,3 mil Sk823,0 mil Sk855,9 mil Sk948,7 mil Sk999,0 mil Sk1 000,0 mil Sk
vykony: T+D4 257,1 mil Sk4 346,1 mil Sk4 627,5 mil Sk4 783,4 mil Sk5 254,9 mil Sk5 810,2 mil Sk
vykon na 1 km13,89 Sk14,29 Sk15,35 Sk16,27 Sk18,20 Sk20,75 Sk
trzby - naklady-1 324,4 mil Sk-1 047,5 mil Sk-1 130,5 mil Sk-1 150,2 mil Sk-1 143,3 mil Sk-1 266,7 mil Sk
vykony - naklady-92,1 mil Sk-224,5 mil Sk-274,6 mil Sk-201,5 mil Sk-183,3 mil Sk-266,7 mil Sk
jazdny vykon306,4 mil km304,1 mil km301,5 mil km293,9 mil km288,7 mil km280,0 mil km
primerany zisk1 680,2 mil Sk1 854,1 mil Sk2 448,6 mil Sk2 534,4 mil Sk2 771,3 mil Sk2 668,1 mil Sk
preukazatelna strata3 004,6 mil Sk2 901,6 mil Sk3 579,0 mil Sk3 684,6 mil Sk3 914,6 mil Sk3 934,9 mil Sk
chybajuca dotacia1 772,3 mil Sk2 078,6 mil Sk2 723,2 mil Sk2 735,9 mil Sk2 954,7 mil Sk2 934,9 mil Sk
cena vykonu na 1 km19,68 Sk21,12 Sk24,38 Sk25,58 Sk28,34 Sk31,23 Sk
* podla suctu hospodarenia podnikov SAD boli odpisy autobusov v roku 1999 vo vyske len 257 155 tis Sk. Pozri dalej

S primeranym ziskom sa pocita ako so zdrojom jednoduchej reprodukcie. Pri cene autobusu sa pouzila cena C734 a C934. udaje za roky 1999 a 2000, ktore neboli k dispozicii sa vypocitali indexom.
Preukazatelna strata je rozdiel nakladov+primerany zisk a skutocnych trzieb. Chybajuca dotacia je potom cast preukazatelnej straty nepokrytej dotaciou. Cena vykonu vychadza z prijmov ktore by pokryli primerany zisk.
Na porovnanie, v roku 2000 boli v primestskej doprave BB kraja naklady 22,7 Sk/km, trzby 15,7 Sk/km a dotacia predstavovala 5,7 Sk/km. Nepokryta strata predstavovala 1,3 Sk/km. V inych krajoch to bolo podobne, malokde boli naklady pokryte.

Vykony v pravidelnej autobusovej doprave za roky 1995 az 1999
ukazovatel19951996199719981999
prepravene osoby v tis722 510699 758677 427656 230621 567
- primestska doprava488 368452 903458 427432 609
- mestska doprava227 287239 137214 754202 923
osobokilometre v mil11 19111 0979 9698 8407 833
- primestska doprava6 5586 0346 5605 255
- mestska doprava1 0431 064936955
Zdroj:Statisticka rocenka, suctove vykazy podnikov SAD

Stale klesa pocet cestujucich co suvisi so zdrazovanim cestovneho, obmedzovanim spojov a aj nezamestnanostou. V Cechach je pokles vyraznejsi, vacsi pocet ludi tam preslo na individualnu dopravu.

Obnova vozidloveho parku

V ramci Programu obnovy vozidloveho parku SAD podporil stat v roku 1998 domaceho vyrobcu. Autobusy dodal v rokoch 98 a 99. V roku 1999 sa pouzili peniaze z clearingoveho vyrovnania, v dalsich rokoch sa dotovala cast ceny. V roku 2000 sa nakup organizoval cez BBDS. Po zlych skusenostiach s nespolahlivostou domacich vyrobcov bola podmienka predviest ponukane vozidlo 3. maja.
Predtym sa stavalo, ze vyrobca dostal peniaze, ale autobusy nedodal. Jednoducho skrachoval. Nevyuzitu sumu podpory 16,151 mil Sk potom stat rozdelil v juni 2001 po 2,55 mil pre SAD Presov, Lucenec, Humenne, Poprad, Trencin a 3,401 mil Sk dal SAD Michalovce.
Dalsich 33 mil. Sk dostal iny domaci vyrobca, S.A.O. Lucenec, na vyvoj primestskeho autobusu. Dostal zan aj cenu za dizajn, ale za 3 roky sa predalo ledva 20 autobusov. Nadstandardne vztahy ma so SAD Trnava, bez verejnej sutaze tam putoval tento autobus za 3,1 mil Sk v maji 2002, potom v decembri TC 12 MB za 3,3 mil. Sk a turisticky autobus za 7,2 mil. Sk.

Ponukove ceny dodavatelov ktori sa prezentacie v maji 2000 zucastnili:
kategoriaMercedes (MCW)Karosa s.r.o.SOR ZilinaGranuSan ZvolenSlovBus Nove MestoSAO Lucenec
40 miest2,26 mil Sk-2,78 mil Sk---
80 miest4,6 mil Sk3,1 mil Sk-2,4 mil Sk3,4 mil Sk-
mesto 90 miest4,6 mil Sk3,1 mil Sk---3,35 mil Sk

Po vyhlaseni vysledkov sa burili slovenski vyrobcovia. Naopak, podniky SAD neboli spokojne s Mercedesov Vario montovanym v SAO Lucenec, preto pri dalsom tendri podmienky sprisnili.

Nakupy vozidiel s podporou statu:
rokorganizatordotaciakategoriavitaz autobuspocetcenadotacia
1995-300 mil-- Karosa C734?---
1998stat47,5 milprimestLIAZ s.r.o. Zvolen Granus32 ks--
1999LIAZ s.r.o. Zvolen Granus33 ks--
1999BBDSclearingrozneKarosa rozne95 ks--
2000BBDS188 mil40 Motor Car Wiesental MB Vario O 81490 ks2,40,94
 nad 80Karosa s.r.o., BA Karosa C934E70 ks3,11,25
 mesto 90Karosa s.r.o., BA Karosa B932E4 ks3,11,4
2001SAD Prievidza75,2 milnad 40SOR Zilina SOR C7,5 12 ks3,51
 nad 50SOR Zilina SOR C9,543 ks4,11
2001BBDS124,8 milnad 70Karosa s.r.o., BA Karosa C934.1351 E48 ks4,41,4
 nad 80Karosa s.r.o., BA Karosa C954.136046 ks4,91,4
2002BBDSpredlzeny kontrakt Karosa C954.136029 ks5,6-
pozn: nie v kazdom roku suhlasi celkovy pocet autobusov nakupenych s podporou statu
v roku 1997 podpora nebola, v roku 1998 sa malo kupit 32 vozov s podporou a 92 bez nej, v roku 1999 33 + 6, v roku 2000 170 + 14 a 2001 149 + 36.

Kontrakt z tendra bol predlzeny aj na rok 2002.

Skladba vozidloveho parku SAD podla veku k 31.12.1999*, k 31.12.2001 a odhad 31.12.2005:
vek0 - 3 roky4 - 67 - 910 rokov11 rokovviac ako 11
19993623939278226881795*
20015923503231934393266*
20058004682633500
* pocet vychadza z vladnych materialov

Z tabulky je jasne, ze pomoc statu bola ucinna. Zvysuje sa pocet vozidiel mladsich vekovych kategorii. Na druhej strane, po zivotnosti su aj silne rocniky 1989 a 90. Vekovy priemer (11,07 k 31.12.1999) skresluju generalky, ktore predlzuju zivotnost vozidiel o dalsich 8 rokov. Ak by sa mala kazdy rok obmienat 1/8 autobusov, muselo by sa kupovat rocne 600 autobusov, zivotnost najnovsich autobusov je uz 12 rokov, co znizuje naklady do buducnosti.
Odpisy v roku 1998 tvorili 294,1 mil Sk, v roku 2002 presiahnu 500 mil Sk.
Ak by sa do roku 2005 nakupovali vozidla len za odpisy a z privatizacnych penazi (v priemere 500 mil Sk rocne), presiahnu odpisy v roku 2005 1 mld Sk a vozovy park bude mat vekovu strukturu ako je hore uvedene. To za predpokladu, ze cena vozidiel bude rast o 5% rocne, takze pri nezmenenom hospodareni si SADky budu moct dovolit len 200 autobusov rocne. Bez podpory z verejnych financii sa zvysi priemerny vek vozoveho parku a prehlbia sa rozdiely medzi jednotlivymi podnikmi.

K marcu 2003 disponovali SAD 4399 autobusmi, co je menej ako rok predtym (4955). Naklady na opravy a urdzbu klesli zo 183,5 na 161,4 mil. Sk.
BUS Karpaty s.r.o. disponovali 42 autobusmi.

V roku 2002 sa dotacie na obnovu vozoveho parku SAD napriek slubom neposkytuju, vacsina ceny SAD pri privatizacii pojde formou nakupu vozidiel. 200 mil Sk na vozidla a 200 na pokrytie zvysenych ziackych zliav sa nenaslo.
Na rok 2003 sa dotacia valorizuje minimalne, na druhej strane sa zvysuju ceny o 15%, studenti a ziaci budu platit 30% miesto 15% cestovneho. Vysledkom by malo byt znizenie nepokrytej straty.

Samospravne kraje sa k svojej ulohe dotovat primestsku autobusovu dopravu postavili rozne.
V decembri 2007 predstavili SIRS a Iveco kontrakt na dodavku 400 autobusov Iveco. Sucastou ceny je aj servis na 8 rokov. Z pohladu Trencianskeho a Zilinskeho samospravneho kraja to vsak neznamena zvysenie nakladov na dotacie. Napriek novym klimatizovanym autobusov sa znizia naklady na udrzbu (servis v cene) a doba odpisovania tychto autobusov sa zvysila zo 4 na 8 rokov.