Technické údaje o trolejbusoch Škoda
Autobusy a trolejbusy (nielen) MHD
Autobusy a trolejbusy (nielen) MHD
 kamim.sk > doprava > technika > Škoda
 prehľad, Chavdar, Ikarus, Irisbus, Iveco BUS, Karosa, Mercedes-Benz, Robur, Škoda, Solaris, SOR, TAM BUS, TEDOM, Troliga, zdroje a odkazy.

Prehľad a technické údaje o trolejbusoch Škoda

Škoda Ostrov: 14Tr a 15Tr, T 11, 17Tr a Sanos S 200Tr, 21Tr, 21Ab a 22Tr.
Škoda Electric: 24 Tr a 25 Tr Irisbus, 26 Tr, 27 Tr a 28 Tr Solaris, 30 Tr a 31 Tr SOR, PERUN a hybrid H12.

Škoda Ostrov nad Ohří, CZ

Škoda 7Tr

Škoda 8Tr

Škoda 9Tr

Škoda 9Tr

História trolejbusov Škoda siaha do roku 1936. Vtedy sa vyrobil prototyp Škoda 1Tr určený pre trolejbusovú prevádzku v Prahe. Z neho vychádzal 2Tr, vyrobilo sa 5 kusov v rokoch 1938 - 39. Väčšie série 3Tr smerovali v rokoch 1941 - 48 do Plzne. Počas vojny sa pripravovali 4Tr a 5Tr, ale realizácie sa dočkal až trolejbus 6 Tr. Ten sa od prechodcov odlišoval samonosnou karosériou. S miernymi zmenami nasledoval v rokoch 1950 - 55 typ 7Tr. Nasledoval typ 8Tr, pričom výroba bola v roku 1960 presunutá z Plzne do Ostrova nad Ohří.

Asi najpopulárnejší bol typ 9Tr. Do roku 1981 bolo vyrobených viac ako 7 000 kusov. Do tohto vozidla sa montoval hydraulický posilňovač riadenia ("H" v 9TrH) a nehospodárnu odporovú výzbroj nahradila tyristorová ("T" v 9TrHT). V bežnej prevádzke sa dlho zachovali v Bulharsku (Pazardžik) a na Ukrajine (napr. Krym, Rovno).

Škoda7 Tr8 Tr9 Tr a 9 Tr H9 Tr HT
rozmerydĺžka
10 700 mm
11 000 mm
šírka
2 500 mm
výška
3 290 mm
3 300 mm
3 240 mm
úroveň podlahy
750 mm
výzbroj
Škoda, stykačová
Škoda, tyristorová, pulzná
motortyp
ČKD SZ 2 OCB 8-C
AL 2943 rN
2 AL 2943 rN
výkon
96 kW
110 kW
115 kW
počet miestna sedenie
24
19
28
na státie
58
59
42
spolu
82
78
70

Škoda 14Tr a 15Tr

Škoda 14Tr

Škoda 14TrM

Škoda 15Tr

Škoda 15TrM

Na úspešný typ 9Tr nadviazala Škoda novým typom 14Tr. Projekty 10Tr, 12Tr, ani 13Tr sa nerealizovali. Hoci prvý prototyp vznikol už v roku 1972, príprava sa obnovila v roku 1980 a nasledovala sériová výroba. Od sólo vozidla 14Tr je odvodený kĺbový 15Tr. Ten má poháňanú strednú a zadnú nápravu, čo je výhodou hlavne v zime. Prvé série (14Tr0 a 14Tr01) mali problém s pevnosťou karosérie, pri 14Tr01 sa podarilo karosériu vystužiť.

Škoda14 Tr14 TrM15 Tr15 TrM
rozmerydĺžka
11 340 mm
17 360 mm
17 720 mm
šírka
2 500 mm
výška
3 410 mm
úroveň podlahy
750 mm
výzbroj
Škoda, tyristorová, pulzná
motortyp
6 AL 2943 rN
8 AL 2943 rN
9 AL 2943 rN
8 AL 2943 rN
9 AL 2943 rN
výkon
100 kW (600 V)
120 kW (750 V)
200 kW (600 V)
240 kW (750 V)
počet miestna sedenie
24 - 29
44
na státie
51 - 56
106
spolu
80
150

Modernizovaná verzia TrM sa od staršej líši čelami s jednodielnym sklom, protišmykovou podlahou, novými sedadlami a štandardom je aj dopytové otváranie dverí.

T 11, 17Tr a Sanos S 200Tr

Škoda T 11

Karosa B 831

Škoda 17Tr

skelet Sanosu

V minulosti sa v Československu vyskytli dva pokusy o unifikáciu autobusov a trolejbusov. Jedným z nich bol trolejbus T 11 z polovice 60. rokov. Bol takmer totožný s autobusom ŠM 11, poháňal ho jeden motor s výkonom 120 kW. Maximálna rýchlosť bola 65 km/h. Vyrobilo sa 8 kusov, premávali v Plzni (1 kus je zachovaný v Brne) a v Bratislave. Projekt bol zastavený kvôli preferencii autobusovej dopravy a tiež rozdielnosti špecifických dielov.

Ďalší pokus bol 17Tr. Vychádzal z pripravovaného radu 830 autobusov Karosa. Oproti starším typom sa karoseria mala zaobliť, všetky dvere boli široké a podlaha sa znížila na 750 mm. V rokoch 1987 až 1990 sa vyrobili 3 autobusy a 3 trolejbusy. Tretia trolejbusová karoséria (Tr 831.03) bola použitá ako funkčná vzorka využívajúca výzbroj TV10 (projekt ČKD - Trakce a DPP). Aj túto potom kúpil DPO, takže v Ostrave sa dostali do prevádzky oba trolejbusy Škoda 17Tr a spomínaný Tr 831.03 (#3902). Projekt kĺbového (18Tr) a dvojkĺbového trolejbusu (19Tr) sa nikdy nerealizoval.

Trolejbusy Škoda - Sanos S 200 Tr (označené aj ako Škoda - Sanos 01) vznikli spoluprácou podnikov Škoda Ostrov a FAS "11 Oktomvri" Skopje najmä z dôvodu stále sa zvyšujúcej potreby veľkokapacitného trolejbusu a pomalého vývoja kĺbového trolejbusu v Škodovke, ktorá ešte len začínala sériovú výrobu krátkeho trolejbusu Škoda 14 Tr.

ŠkodaT 1117 TrSanos S 200Tr
rozmerydĺžka
10 985 mm
11 465 mm
18 000 mm
šírka
2 500 mm
výška
3 470 mm
3 485 mm
3 540 mm
úroveň podlahy
750 mm
výzbroj
Škoda, stykačová
Škoda, tyristorová, pulzná
motortyp
2 AL 2744 sN
AL 2943 rN
6 AL 2943 rN
výkon
120 kW
100 kW
200 kW
počet miestna sedenie
29
44
na státie
46
51
99
spolu
75
80
143

21Tr, 21Ab a 22Tr

Škoda 21Tr

Škoda 21Ab

Škoda 22TrG

Škoda 22Tr

Ako prvý bol v roku 1993 vyrobený prototyp kĺbového nízkopodlažného trolejbusu 22TrG (výzbroj AEG). Sólo verzia 21Tr bola vyrobená v roku 1995, rovnako autobus 21Ab.

V roku 2002 DP Bratislava uzavrel rámcovu zmluvu na dodávku nízkopodlažných trolejbusov Škoda, v hodnote 180 mil. Sk. Kvôli problémom výrobcu bol dodaný jediný kus. Bol to prvý a dlho jediný nízkopodlažný trolejbus na Slovensku.

Škoda21Tr22 Tr21TrAC21Ab
rozmerydĺžka
11 530 mm
18 070 mm
11 530 mm
šírka
2 500 mm
výška
3 364 mm
2 823 mm
úroveň podlahy
360/560 mm
výzbroj
Škoda, jednosmerná
Škoda, asynchrónna
-
motortyp
Škoda 1 ALS 2741 tN
MLU 3649 K/4
MAN DO826 LOH
výkon
132 kW
264 kW
165 kW
162 kW
počet miestna sedenie
26
41
26
na státie
60
75
65
spolu
86
116
91

Cena 14 TrM bola 6 mil. Kč (7,8 mil. Sk), 15 TrM 10 až 11 mil. Kč podľa výbavy, 21 Tr okolo 9 mil. Kč, s dieselagregátom 11 mil. Kč. Cena 21TrAC pre Bratislavu bola 15 mil. Sk.

Skelety trolejbusov

Po skončení výroby trolejbusov v Škode Ostrov ostala v továrni len výroba skeletov 14TrM a 15TrM určených pre modernizáciu starších vozidiel. V súčasnosti ich dodávateľsky vyrába súkromná firma JPR lighting v areáli bývalej Škody Ostrov. Významný odberateľ týchto skeletov je DPB, niektoré z nich boli použité modernizacii bratislavských trolejbusov v dielňach SAD BB (BBDS).

Škoda Electric a.s., Plzeň - Česká republika

24 Tr a 25 Tr Irisbus

Škoda 24 Tr Irisbus

Škoda 25 Tr Irisbus

25.9.2003 prvý krát predviedli spoločný produkt Škody Plzeň a Irisbusu - 24Tr, pričom použitá karoséria pochádza Karosy Citybus (Agora). Kúrenie je teplovodné ako v autobuse, s elektrickým prietokovým ohrievačom.

Opäť v Plzni, 15.7.2004 predstavili kĺbovú verziu - 25 Tr. Nasledovali prevádzkové skúšky a homologizácia.

Následne po modernizácii autobusov Citybus na Citelis sa začali dodávať aj trolejbusy s karosériou Citelis (Citelis 1A). Dodané boli napr. do Prešova (7 x 24Tr a 5 x 25Tr) a do Bratislavy (6 x 25Tr s dieselagregatom). Od roku 2007 sa používa karoséria Citelis 1B. Jej výhodou je možnosť zástavby klimatizácie pre cestujúcich a pri 25Tr aj 100% nízkej podlahy (dovtedy bol v zadnej časti 1 schod). V Bratislavských 25 Tr bol použitý pomocný dieselový motor Iveco NEF (Euro 4) s generátorom Kirch 100 kW.

Škoda24 Tr25 Tr
rozmerydĺžka
11 990 mm
17 900 mm
šírka
2 500 mm
výška
3 466 mm
úroveň podlahy
320/330 mm
výzbroj
Škoda Electric, IGBT
motortyp
20ML 3550 K/4
18ML 3550 K/4
výkon
210 kW
240 kW
počet miestna sedenie
30
40
na státie
56
115
spolu
86
155

Cena 25 Tr pre DP Prešov bola cca 16 mil. Sk, kým autobusová verzia Citelis len 10 mil. Sk za kus.

26 Tr, 27 Tr a 28 Tr Solaris

Škoda 26 Tr Solaris

Škoda 27 Tr Solaris

Kvôli dodávke trolejbusov pre Pardubice rozšírila Škoda svoje portfólio aj o trolejbus s dĺžkou 15 m. Bola použitá karoséria Solaris a trolejbus dostal označenie Škoda 28Tr. V roku 2010 bol do Sofie dodaný 12 metrový trolejbus Škoda 26Tr a do Plzne 18 metrový Škoda 27Tr.

Škoda26 Tr27 Tr28 Tr
rozmerydĺžka
11 990 mm
18 000 mm
14 590 mm
šírka
2 550 mm
výška
3 450 mm
úroveň podlahy
320/340 mm
výzbroj
Škoda Electric, IGBT
motortyp
4 ML 3444 K/4
33 ML 3550 K/4
ML3846 K/6
výkon
160 kW
240 kW
250 kW
počet miestna sedenie
34
50
43
na státie
68
117
92
spolu
102
167
135

30 Tr a 31 Tr SOR

Škoda 30 Tr SOR

Škoda 30 TrDG SOR
Škoda 31 Tr SOR
V roku 2010 plánoval DPM Banská Bystrica verejnú súťaž na 19 nízkopodlažných trolejbusov. O zákazku mal záujem SOR. Spojil svoje sily so Škodou Electric a do súťaže ponúkli trolejbus Škoda 30 Tr s karosériou SOR TNB 12. Prvý trolejbus (s číslom 002 na prednom skle) bol vyrobený v Plzni, do ostatných montuje elektrickú výzbroj Škoda samotný DPM BB. Ušetrí tým časť prostriedkov a vytvára si možnosť montovať aj ďalšie trolejbusy Škoda pre slovenský trh. Ešte v tom istom roku sa vyrobil aj prvý kĺbový trolejbus Škoda 31 Tr pre Hradec Králové.30 Tr sa ponúka v 3- aj v 4-dverovom vyhotovaní, 31 Tr má štandardne 5 dverí.

Škoda30 Tr31 Tr
rozmerydĺžka
12 180 mm
18 750 mm
šírka
2 550 mm
výška
3 400 mm
úroveň podlahy
360 mm
výzbroj
Škoda Electric, IGBT
motortyp
4 ML 3444 K/4
výkon
160 kW
počet miestna sedenie
28/32
46
na státie
67/63
115
spolu
95
161

Cena 30 Tr pre Banskú Bystricu je 420 000 € bez DPH.
Podľa rámcovej dohody z 1/2011 je cena 30 Tr pre Prešov 376 980,00 € a cena 31 Tr je 506 690,00 €. Reálne bola cena v roku 2011 iba 499 995 €, v roku 2012 a 2013 bola fakturovaná cena 509 750,00 € bez DPH.
DPB zaplatí za 30 Tr 403 577,50 €, za 30 Tr s APU 498 337,48 € a za 31 Tr 561 825,51 €. Na rozdiel od Prešova sú trolejbusy klimatizované.

Pre zmenu DPMŽ platí (podľa rámcovej zmluvy) cenu 389 369,50 € za 30 Tr a 523 379,30 € za 31 Tr.

PERUN a hybrid H12

Škoda H12
Škoda PERUN HE
Prototyp hybridného autobusu bol predstavený na veltrhu Czechbus 2011 v novembri, testy s cestujúcimi prebiehali v roku 2012 v Plzni. V rámci Európskeho týždňa mobility 2013 predstavila Škoda v Prahe elektrobus.

Elektrobus Škoda PERUN HP (High Power) je určený na prevádzku s rýchlonabíjaním. Má teda batérie s kapacitou 78 kWh Li-Ion a dojazd do 30 km. Škoda PERUN HE (High Energy) má batérie s kapacitou 222 kWh Li-Pol, čo umožňuje dojazd do 150 km. Pri použití rýchlonabíjania je možné dojazd predĺžiť o ďalších 150 km.

ŠkodaH12PERUN HPPERUN HE
rozmerydĺžka
12 000 mm
šírka
2 550 mm
výška
3 225 mm
3 250 mm
úroveň podlahy
360 mm
výkon motoru
184 kW diesel
160 kW
160 kW
dojazd na batériu
do 10 km
30 km
150 km
počet miestspolu
80
85
82