Banskobystrická MHD v starých knihách

Praga RN v Národnej ulici pred Operou Prvé autobusy Praga a Škoda na Námestí
Škoda 706 RTO a RO na Námestí
Škoda 706 RO na Námestí prototyp Škoda 14Tr na testovaní bez cestujúcich

Banskobystrická MHD v 80-tych rokoch

pracovný voz RTO MTZ, 28.8.1986 Karosa B 731 s neznámim EČ na linke 14 za pracovnou RTO, 28.8.1986
pracovná Škoda 706 RTO MTZ BB 5270
28.8.1986 bb.imhd.sk
Škoda 706 RTO BB 5270 a Karosa B731.0x BB 9412
28.8.1986 bb.imhd.sk
ŠM11 EČ 66 na linke 2 (Námestie - ZVT), za ňou
Karosa B 731 neznámej ŠPZ na linke 20(28?), 24.4.1987 ŠM11 EČ 62 na linke 33 na žel. stanici, 25.8.1986
Karosa ŠM 11 BB 7604 EČ 66, Karosa B 731
24.4.1987 bb.imhd.sk
Karosa ŠM 11 EČ 62 BB 7623
25.8.1986 bb.imhd.sk
Ikarus 280.08 EČ 52 ešte s pôvodnou ŠPZ na linke 39. V pozadí je Karosa B 731.00 EČ 81 a ďalšie vozy. detail BC 1188
Ikarus 280.08 EČ 52 BB 7974, v pozadí Karosa B 731.04 EČ 81 BC 1188
bb.imhd.sk

foto: P. Hoffman pre bb.imhd.sk

Banskobystrická MHD v 90-tych rokoch

Karosa B 732.20 e.c. 65 Ikarus 280.08 e.c. 9 este s povodnym naterom ale novou SPZ BCA 0843
Karosa B 732.20 BC 4051 (EČ 65) Ikarus 280.08 BCA 0843 (EČ 9)

foto: P. Hoffman pre bb.imhd.sk

revízia cestovných lístkov

foto: J. Krošlák pre bb.imhd.sk

Karosa B 731.20 BC 4944 (EČ 93) Ikarus 280.08 BC 4939 (EČ 72)
Karosa B 732.40 BC 5693 (EČ 103) Ikarus 280.08 BC 5785 (EČ 29)

foto: R. Vanka (www.citybus.cz) pre bb.imhd.sk


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.