Trasy liniek k januáru 1974

Linka Trasa
1 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
2 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
3 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Okružná - Internátna
4 Mládežnícka - Okružná - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
5 Rudlová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Okružná - Mládežnícka
6 Železničná stanica ČSD - Nám. V.I.Lenina - Moyzesova - Námestie SNP - Okružná - Mládežnícka
7 Železničná stanica ČSD - Nám. V.I.Lenina - Moyzesova - Námestie SNP - Tajovského - Podlavice
8 Mládežnícka - Okružná - Námestie SNP - Partizánska cesta - Majer
9 Wolkerova, dom dôchodcov - Námestie SNP - Partizánska cesta - Nemce
10 Hviezdoslavova - Pod Rybou - Mičinská - Nábrežie Duk. Hrdinov - Nám. V. I. Lenina - Kukučínova
11 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Janka Kráľa - Nám. 1. mája - Medený Hámor - Kostiviarska
12 Kráľová - Sládkovičova - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
13 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Kremnička
14 Internátna - Okružná - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
15 Malachov - Malachovská cesta - Sládkovičova - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
16 Mládežnícka - Okružná - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
17 Kremnička/Iliaš - Sládkovičova - Jilemnického - Okružná - Mládežnícka
18 Šalková - Partizánska cesta - Námestie SNP
19 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Janka Kráľa - Tajovského - Ul. THK - Nové Kalište - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
20 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Sládkovičova - Kráľová
21 Internátna - Námestie SNP - Horná, OD Prior
22 Mládežnícka - Námestie SNP - Horná, OD Prior
23 Nemce - Partizánska cesta - Námestie SNP - Sládkovičova - Malachovská cesta - Stupy
Zdroj: Banská Bystrica, Orientačný plán, Slovenská kartografia 1974


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.