Trasy liniek k 31.3.1961

Linka Trasa
1 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
2 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - Stalinova - Rudlovská cesta - Rudlová
3 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - Stalinova - Rudlovská cesta - Sásová
4 Iliaš - Sládkovičova - Námestie SNP - 29. augusta - Železničná stanica ČSD
5 Železničná stanica ČSD - 29. augusta - Námestie SNP - ul. Februárovho víťazstva - Hviezdoslavova (T) - Pod Rybou (T) - Mičinská (T)- Dimitrovova (T) - Námestie Červenej armády
6 Železničná stanica ČSD - 29. augusta - Námestie SNP - Jilemnického - Gorkého
7 Železničná stanica ČSD - 29. augusta - Námestie SNP - J. Kráľa - Tajovského - Laskomerské
8 Uľanka - Kostiviarska - J. Kráľa (T) - Lazovná (S) - Námestie SNP - Stalinova - Rudlovská cesta - Sásová
9 Uľanka - Kostiviarska - J. Kráľa (T) - Lazovná (S) - Námestie SNP - 29. augusta - Železničná stanica ČSD
10 Majer - Partizánska cesta - Námestie SNP - Sládkovičova - Kremnička
11 Kráľová - Sládkovičova - Námestie SNP - Partizánska cesta - Zvolenské Nemce
12 Rudlová - Rudlovská cesta - Stalinova - Námestie SNP - Janka Kráľa (S) - Lazovná (T) - Kostiviarska - Uľanka
13 Laskomerské - Tajovského - J. Kráľa - Námestie SNP - 29. augusta - Železničná stanica ČSD
Zdroj: mapa mesta, Ústredná správa geodézie a kartografie, I. vydanie


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.