Trasy liniek k júnu 1981

Linka Trasa
1 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Zvolenská cesta - Iliaš (v S, N až do Hronseku)
2 Kráľová, ZVT - Zvolenská cesta (d) - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
3 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Jilemnického - Wolkrova - Internátna
4 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Podháj - Fončorda (nočná linka)
5 Rudlová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
6 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka
7 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Tajovského - Podlavice
8 Mládežnícka - Jilemnického - Námestie SNP - Partizánska cesta - Majer
9 KÚNZ - Jilemnického - Námestie SNP - Partizánska cesta - Nemce
10 Revolučná - Mičinská - Nám. V.I.Lenina (T) - Moyzesova (S) - Námestie SNP - Jilemnického - THK
11 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Lazovná (T) - J. Kráľa (S) - Michajlovgradská - Uľanka
12 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Zvolenská cesta (d, T) - Sládkovičova (S) - Kremnička (v S, N do Rakytoviec)
13 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Zvolenská cesta, ZVT
14 Internátna - Okružná (T) - Wolkrova (S) - Jilemnického - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
15 Malachov - Malachovská cesta - Mládežnícka - Jilemnického - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
16 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
17 Iliaš - Zvolenská cesta (d) - Jilemnického - Mládežnícka
18 Šalková - Partizánska cesta - Námestie SNP
19 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Jilemnického/J.Kráľa - THK Spoje
20 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Sládkovičova - Kremnička
21 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Jilemnického - Wolkrova (T) - Okružná (S) - Moskovská
22 Horná, Prior - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka
23 Nemce - Partizánska cesta - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka - Malachovská cesta - Malachov
24 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Sládkovičova - Kremnička
25 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Lazovná (T) - J. Kráľa (S) - Michajlovgradská (Karlovo) - Uľanka
26 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Jilemnického/J.Kráľa - Tajovského, Fakulta (PF)
27 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Sládkovičova - Kráľová, ZVT
28 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Zvolenská cesta/Sládkovičova - Rakytovce
29 Mičinská cesta (Srnková) - Kazačok - Nám. V.I.Lenina (T) - Moyzesova (S) - Námestie SNP - Jilemnického - Tulská (T) - Moskovská
30 Námestie SNP - Moyzesova (T) - Zvolenská cesta/Sládkovičova - Hronsek
31 Sásová - Cesta k nemocnici - Železničná stanica ČSD
33 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Jilemnického - KÚNZ
34 AS ČSAD - Železničná stanica ČSD (T) - Moyzesova (S) - Námestie SNP - J. Kráľa - Krajská politická škola
35 Mičinská cesta - Dimitrovova (T) - Hviezdoslavova (S) - Námestie SNP - Jilemnického - KÚNZ
36 Mičinská cesta - Dimitrovova (T) - Hviezdoslavova (S) - Námestie SNP - Jilemnického - Mládežnícka
Zdroj: mapa mesta 2. vydanie, Slovenská kartografia 1981


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.