Trasy liniek v roku 1993

Linka Trasa
Trolejbusové linky
1 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Nemocnica FDR
2 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
3 Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica FDR
4 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Poľná - Námestie Slobody - Železničná stanica (len v x)
5 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Úsvit - Námestie Slobody - Železničná stanica (len v x)
6 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
7 Železničná stanica - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Tajovského - Nemocnica FDR
Autobusové linky
21 Tulská - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Starohorská
22 Skubín - Mestský park - Nábrežie - Cesta k Smrečine - Majer (len a)
23 Nemce - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - THK
24 Fortnička - Strieborné námestie - Medený Hámor - Jakub - Uľanka
25 AS SAD - Jesenský vŕšok - Karlovo - Nový svet
26 Senica - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Úsvit - Mládežnícka
27 Senica - Partizánska cesta - Nábrežie - Iliaš (len v x)
28 AS SAD - Námestie Slobody (T) - Námestie Ľ. Štúra - Zvolenská cesta - Rakytovce (do Hronseku v a)
29 Srnková - Hviezdoslavova - Mestský park - Podlavice - Skubín
30 Fortnička - Námestie Ľ. Štúra - Zvolenská cesta - Iliaš - Hronsek (len v x)
31 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie Slobody - Mestský park - Podlavice
32 Majer - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková (len v x)
33 Starohorská - Karpatská - Karlovo - Strieborné námestie - Nemocnica FDR
35 AS SAD - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Pieninská
36 AS SAD - Námestie Slobody - Rudlovská cesta - Karpatská - Pieninská (len v x)
37 Fortnička - Poľná - Malachov
38 AS SAD - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská
39 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Rudlová
40 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková (len v a)
41 Internátna - Úsvit - Nábrežie - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská
42 Pieninská - Karpatská - Cesta k nemocnici - Železničná stanica - Majer, Čistiarne (len v x)
43 Tatranská - Karpatská - Rudlovská cesta - Námestie Slobody - Úsvit - Internátna (len v x)
44 Pieninská - Karpatská - Cesta k nemocnici - Námestie Slobody - Úsvit - Tulská (len v x)
Zdroj: vl_company


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.