Trasy liniek k aprílu 1999

Linka Trasa
Trolejbusové linky
1 Železničná stanica ŽSR - Nám. Slobody - Nábrežie - Úsvit - Nemocnica F. D. Roosevelta
2 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
3 Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica F. D. Roosevelta
4 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Internátna
6 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Tulská - Moskovská - Úsvit - Železničná stanica ŽSR
7 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Tulská - Moskovská - Poľná - Železničná stanica ŽSR
Autobusové linky
20 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Rudohorská - Javornícka (len v c)
21 Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Starohorská - Pieninská
22 Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Ďumbierska MŠ
23 Práčovne a čistiarne - Smrečina (ďalej ako linka 22 alebo 26)
24 Mládežnícka - Úsvit - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská
25 Nemocnica FDR - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská
26 Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Partizánska - Tatranská
28 Rudlová - Cesta k nemocnici - Námestie Slobody - Hviezdoslavova (T) - Viestova (T) - Parkovisko Mičinská
31 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie Slobody - Kazačok - Hviezdoslavova (T) - Viestova (T) - Parkovisko Mičinská
33 THK - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Senica
34 Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavice
37 Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavická cesta - Mlynská
41 Parkovisko Mičinská - Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Sládkovičova - Rakytovce
42 Senica - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš (len v x)
43 Srnková - Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Komenského - Karlovo - Nový svet - Uľanka
44 Fortnička - Strieborné námestie - Nový Svet - Uľanka
45 Majer - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková
51 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie Slobody - Poľná - Malachov
53 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Nemce
100 Parkovisko Mičinská - AS SAD - Námestie Slobody - Moyzesovo námestie
Nočné linky
5 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
10 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Partizánska - Tatranská - Strieborné námestie - Podlavice - Kyjevské námestie - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
Expresné autobusové linky
29 Iliaš - Zvolenská cesta - Strieborné námestie - Karlovo - Pieninská (len v x)
30 Nemocnica FDR - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská (len v c)


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.