Trasy liniek k aprílu 1992

Linka Trasa
Trolejbusové linky
1 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Úsvit - Nemocnica F. D. Roosevelta
2 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
3 Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica F. D. Roosevelta
4 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Úsvit - Poľná - Námestie Slobody - Železničná stanica ČSD (len v x)
5 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Poľná - Úsvit - Námestie Slobody - Železničná stanica ČSD (len v x)
6 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
7 Železničná stanica ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Poľná - Tajovského - Nemocnica F. D. Roosevelta
Autobusové linky
21 Tulská - Úsvit - Námestie SNP - Partizánska cesta - Kynceľová - Starohorská
22 Plaváreň - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Pieninská (len v a)
23 Nemce - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Úsvit - THK
24 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Strieborné námestie - Jakub - Uľanka (len v x)
25 AS ČSAD - Námestie SNP - Strieborné námestie - Nový svet
26 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Mestský park - Skubín
27 Senica - Partizánska cesta - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Sládkovičova - Iliaš (len v x)
28 AS ČSAD - Námestie SNP - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Kremnička - Krematórium - Rakytovce
29 Srnková - Moyzesova - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka
30 Fortnička - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Hronsek (len v x)
31 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Mestský park - Podlavice
32 Fortnička - Námestie SNP - Partizánska cesta - Šalková (len v x)
33 Pieninská - Karpatská - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Nemocnica F. D. Roosevelta
34 AS ČSAD - Námestie SNP - Strieborné námestie - Jesenský vŕšok (len v x)
35 Fortnička - Námestie SNP - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská (len v x)
36 Mládežnícka - Úsvit - Námestie SNP - Námestie Slobody - Majer
37 Železničná stanica ČSD - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Poľná - Malachov
38 AS ČSAD - Železničná stanica - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská
39 Mládežnícka - Úsvit - Námestie SNP - Cesta k nemocnici - Rudlová
40 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková (len v a)
41 Internátna - Úsvit - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská
42 Pieninská - Karpatská - Cesta k nemocnici - Železničná stanica - Majer, Čistiarne (len v x)
43 Tatranská - Karpatská - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Internátna (len v x)
44 Pieninská - Karpatská - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Tulská (len v x)
Nočné linky
101 Žst. ČSD - Partizánska cesta - Tatranská (autobus)
102 Žst. ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Úsvit - Nemocnica F. D. Roosevelta (trolejbus)
103 Žst. ČSD - Námestie Slobody - Nábrežie Duklianskych Hrdinov - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD (trolejbus)
Zdroj: mapa mesta, Vojenský kartografický ústav, I. vydanie


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.