Trasy liniek k 1.10.2004

Linka Trasa
Trolejbusové linky
1 Železničná stanica ŽSR - Nám. Slobody - Nábrežie - Úsvit - Nemocnica FDR
2 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
3 Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica FDR
6 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Tulská - Moskovská - Úsvit - Železničná stanica ŽSR
7 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Internátna
Autobusové linky
20 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Rudohorská - Javornícka (len v x)
22 Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Pieninská
23 Práčovne a čistiarne - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Pieninská (len v x)
24 Mládežnícka - Úsvit - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská
25 Nemocnica FDR - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská
26 Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Partizánska - Tatranská
30 Hlboká - Rudlová - Námestie Slobody - Bellušova - Úsvit - THK
31 Hlboká - Rudlová - Námestie Slobody - Hviezdoslavova - Viestova - Parkovisko Mičinská (len v x)
32 Podlavice - Mestský park - Sládkovičova - Kráľová, vrchy (len v x)
33 THK - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Senica
34 Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavice
35 Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavická cesta - Mlynská
36 Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Skubín
42 Senica - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš (len v x)
43 Srnková - Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Komenského - Karlovo - Nový svet - Uľanka (len v x)
80 Viestova - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody (S) - Ďumbierska - Karlovo - Nemocnica F.D. Roosovelta (len v x)
100 Parkovisko Mičinská - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody - Moyzesovo námestie
Linky do II. pásma
51 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie Slobody - Poľná - Malachov
52 Parkovisko Mičinská - Nábrežie - Sládkovičova - Vlkanová (len v x)
53 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Nemce
54 Parkovisko Mičinská - Strieborné námestie - Nový Svet - Uľanka - Horný Harmanec
55 Parkovisko Mičinská - Nábrežie - Sládkovičova - Rakytovce - Badín - Hronsek
56 Majer - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková - Šalková
Nočné linky
5 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
10 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Partizánska - Rudohorská - Strieborné námestie - Podlavice - Kyjevské námestie - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
Expresné autobusové linky
90 Kremnička, vozovňa TD - Iliaš - Zvolenská cesta - Strieborné námestie - Karlovo - Pieninská (len v x)
91 Nemocnica FDR - Tajovského - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská (len v c)
93 Iliaš - Sládkovičova - Mestský park - Podlavice (len v x)
94 Parkovisko Mičinská - Strieborné námestie - Harmanec (II. pásmo)
98 Rudohorská - Sásová, ihrisko - Tesco HM (osobitné cestovné)
99 Železničná stanica - Námestie Slobody - Tesco HM (bezplatná preprava)


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.