Karosa ŠM 11


ŠM 11
© Petr Hoffman

ŠM 11 je dvojnápravový mestský autobus so samonosnou karosériou s podpodlahovým motorom, umiestneným spolu s prevodovkou medzi nápravami v ose autobusu, dĺžky 11 metrov. Je to základný model radu Š11. Vývoj mestského autobusu sa zavŕšil v roku 1965 vyrobením overovacej série ŠM 11. Konštrukcia bola v mnohom na tú dobu prevratná. Aby sa pokryl dopyt po autobusoch, použila sa panelová konštrukcia. Karoséria sa skladala zo 6 panelov - základného rámu, bočníc, predného, zadného čela a strechy, čo umožňovalo jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž. Ročná produkcia sa rátala na tisíce. Nevýhodou konštrukcie je krátka životnosť, čo v socialistických podmienkach nevadilo. Vozidlový park sa priebežne obmieňal. V prípade potreby bolo možné po 6 rokoch predĺžiť životnosť GO. Ani pri dopravných nehodách nedopadla Š11 veľmi slávne - karoséria nemala dostatočnú pevnosť. Na rozdiel od RTO bola karoséria polosamonosná, pre cestujúcich komfortnejšia.

Oplechovanie je z oceľového plechu, spodná bočnica a strecha sú z hliníkového plechu. Predné dvere sú skladacie 3-dielne, stredné a zadné dvere 4-dielne. Všetky elektropneumaticky ovládané z miesta vodica. Rázvor bol skrátený aby sa zväčšil previs vpredu a vzadu kvôli umiestneniu predných a zadných dverí pri lepšej manévrovateľnosti vozidla. Prvé série mali zadnú nápravu Leyland. Nad ňou bola mierne zvýšená podlaha. Neskôr sa už používala tradičná Rába.

Posledné autobusy tohto typu dojazdili už v 80-tych rokoch.

Základné technické parametre

Rozmery: 10 985 x 2 500 x 2 955 mm
Motor: prvé série: LIAZ ML 630, 11 150 cm3, 132,4 kW / 2150 rpm, 690 Nm / 1300 - 1400 rpm
LIAZ ML 634, 11 946 cm3, 147,1 kW / 2000 rpm, 800 Nm / 1400 rpm
Prevodovka: Praga 2M70 automatická 2-stupňová
Počet miest: 31+59 (model 1608)
29+59 (model 1620)


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.