Trasy liniek k júnu 1986

Linka Trasa
1 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Bernolákova - Iliaš (v S, N až do Hronseku)
2 Kráľová, ZVT - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
3 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Wolkrova - Internátna
4 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Sládkovičova - Fončorda (nočná linka)
5 Rudlová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
6 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
7 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Tajovského - Podlavice - Skubín
8 Mládežnícka - Úsvit - Námestie SNP - Partizánska cesta - Majer (otočka)
9 KÚNZ - Úsvit - Námestie SNP - Partizánska cesta - Nemce
10 KÚNZ - Úsvit - Námestie SNP - Moyzesova (T) - Hviezdoslavova (T) - Nám. V.I.Lenina (S) - Pod Rybou
11 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Lazovná (T) - J. Kráľa (S) - Michajlovgradská (Karlovo) - Uľanka
12 Rakytovce - Sládkovičova/Zvolenská cesta - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
13 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Kráľová, ZVT
14 Mládežnícka - Úsvit - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
15 Malachov - Malachovská cesta - Mládežnícka - Úsvit - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
16 Golianova, otočka - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
17 Iliaš - Zvolenská cesta - Úsvit - Mládežnícka
18 Šalková - Partizánska cesta - Námestie SNP
19 Golianova, otočka - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - KÚNZ
20 Golianova, otočka - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Bernolákova - Kremnička
21 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Wolkrova (T) - Okružná (S) - Tulská (T) - Moskovská
22 Golianova (rázc. s MPČL) - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka
23 Nemce - Partizánska cesta - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Malachovská cesta - Malachov
24 Golianova, otočka - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Bernolákova - Kremnička
25 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Lazovná (T) - J. Kráľa (S) - Michajlovgradská (Karlovo) - Uľanka
26 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Tajovského, Fakulta (PF)
27 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Bernolákova - Kráľová, ZVT
28 Senica - Partizánska cesta - Námestie SNP - Zvolenská cesta/Sládkovičova - Rakytovce
29 Mičinská cesta (Srnková) - Kazačok - Nám. V.I.Lenina (T) - Moyzesova (S) - Námestie SNP - Úsvit - Tulská (T) - Moskovská
30 Nám. SNP - Moyzesova (T) - Zvolenská cesta - Hronsek
31 Sásová - Cesta k nemocnici - Železničná stanica ČSD
32 Golianova, otočka - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda
33 Železničná stanica ČSD - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - KÚNZ
34 AS ČSAD - Partizánska - Námestie SNP - J. Kráľa - Krajská politická škola
36 KÚNZ - Wolkrova - Mládežnícka - Námestie Klementa Gottwalda - Kráľová, ZVT
37 Sásová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Poľná - Stupy
38 Golianova (rázc. s MPČL) - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Radvanská - Kráľová, ZVT
39 Golianova, otočka - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Úsvit - Wolkrova (T) - Okružná (S) - Tulská
40 Golianova - Námestie SNP - Úsvit - KÚNZ
41 Internátna - Wolkrova (S) - Okružná (T) - Úsvit - Námestie SNP - Cesta k nemocnici - Gliderova - Golianova
42 Golianova, otočka - Cesta k nemocnici - Železničná stanica ČSD - Stavebná - Senica
43 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Radvanská - Sládkovičova - Hronsek
44 Internátna - Wolkrova - Úsvit - Námestie SNP - Partizánska cesta - Šalková
48 Majer (čistiarne) - Nám. V.I. Lenina (T) - Dimitrovova (S) - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka
Zdroj: Banská Bystrica, orientačná mapa 3. vydanie, Slovenská kartografia 1987


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.