Trasy liniek k 1.2.1995

Linka Trasa
Trolejbusové linky
1 Železničná stanica ŽSR - Nám. Slobody - Nábrežie - Úsvit - Nemocnica F. D. Roosevelta
2 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
3 Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica F. D. Roosevelta
4 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Internátna
5 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD
6 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Tulská (T) - Moskovská
7 Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Tulská (T) - Moskovská
Autobusové linky
21 AS SAD - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Starohorská - Pieninská
22 AS SAD - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Pieninská
23 Majer - Železničná stanica ŽSR - Cesta k nemocnici - Karpatská - Pieninská (len v x)
24 Mládežnícka - Úsvit - Strieborné námestie - Karlovo - Karpatská - Starohorská
25 Nemocnica FDR - Tajovského - Strieborné námestie - Karlovo - Karpatská - Starohorská
26 AS SAD - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Karpatská - Tatranská
27 Sásová - Námestie Slobody - Drukos - Hviezdoslavova - Srnková
28 Rudlová - Námestie Slobody - Drukos - Hviezdoslavova - Srnková (len v x)
31 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Ďumbierska, MŠ (len v x)
32 Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Senica
33 THK - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Senica (len v x)
34 AS SAD - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody (T) - Mestský park - Podlavice
35 THK - Úsvit - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Rudlová (len v a)
36 Fortnička - Tajovského - Podlavice - Skubín
41 AS SAD - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody (T) - Zvolenská cesta - Rakytovce - Hronsek
42 Senica - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš (len v x)
43 AS SAD - Námestie Slobody - Komenského - Karlovo - Nový svet
44 Fortnička - Strieborné námestie - Nový Svet - Uľanka
45 Majer - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková
51 Fortnička - Poľná - Malachov
52 Fortnička - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Hronsek (len v x)
53 AS SAD - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Nemce
100 Dolná ulica - Námestie SNP - Námestie Slobody - AS SAD


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.