Trasy liniek v lete 1989


Linka Trasa
1 Iliaš - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
2 Iliaš - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
3 Internátna - Tajovského - Námestie SNP - Cesta k nemocnici - Sásová
4 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Námestie K. Gottwalda - Fončorda (nočný spoj)
5 Rudlová - Cesta k nemocnici - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka - Námestie K. Gottwalda
6 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka
7 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - J. Kráľa - Tajovského - Podlavice - Skubín
8 Majer - Partizánska cesta - Námestie V. I. Lenina - Žltý piesok
9 Ul. THK - Úsvit - Námestie SNP - Partizánska cesta - Senica
10 KÚNZ - Ul. THK - Úsvit - Námestie SNP - Moyzesova - Mičinská cesta - Srnková
11 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - J.Kráľa - Uľanka
12 Rakytovce - Železničná stanica ČSD
13 Sásová - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Poľná - Kráľová, ZVT
14 Internátna - Úsvit - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
15 Malachov - Námestie SNP - Železničná stanica ČSD
16 Golianova - Námestie SNP - Úsvit - Ul. THK - KÚNZ
17 Iliaš - Zvolenská cesta - Sládkovičova - Úsvit - Mládežnícka
18 Šalková - Partizánska cesta - Námestie SNP
19 Golianova - Úsvit - THK - KÚNZ
20 Golianova - Námestie SNP - Sládkovičova - Kremnička
21 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Tulská
22 Golianova - Námestie SNP - Úsvit - Mládežnícka
23 Nemce – Námestie SNP – Úsvit - Mládežnícka
24 Golianova - Námestie SNP - Kremnička
25 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - J. Kráľa - Karlovo - Nový svet
26 Senica - Partizánska cesta - Úsvit - Internátna
27 Železničná stanica ČSD – Námestie SNP – ZVT
28 Senica - Námestie SNP - Sládkovičova - Rakytovce
29 MPČL - Rudlovská cesta - Námestie SNP - Mládežnícka
30 Námestie SNP - Sládkovičova - Hronsek
31 Železničná stanica ČSD - Cesta k nemocnici - Sásová
33 Železničná stanica ČSD - Námestie SNP - Úsvit - Ul. THK - KÚNZ
34 AS ČSAD - Námestie SNP - J. Kráľa - Komenského - Kačica
35 MPČL - Námestie SNP - Fortnička
36 Kráľová, ZVT - Sládkovičova - Poľná - Ul. THK - KÚNZ
37 Sásová - Námestie V. I. Lenina - Námestie K. Gottwalda
38 MPČL - Cesta k nemocnici - Železničná stanica ČSD
39 Asmolovova – Námestie SNP – Tulská - Moskovská
40 Golianova – Námestie SNP – Úsvit – KÚNZ
41 Internátna - Úsvit - Námestie SNP - MPČL
42 Golianova – Cesta k nemocnici – Železničná stanica ČSD
43 Železničná stanica ČSD – Námestie SNP – ZVT – Hronsek
45 Golianova - Námestie SNP - Úsvit - Tulská
48 Majer - Námestie SNP - Mládežnícka
Zdroj: mapa mesta & Author


úvod, program, fotky z akcie
história MHD, história v číslach; foto: ako slávia inde, historické fotky, SOR, Zuzana Dvorská
trasy liniek do 1949, 1961, 1974, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2004.
popisy Praga a Škoda 256, Škoda 706 RO a RTO, ŠM 11, Karosa B 731, B 732 a C 734, Karosa B 741 a C 744, Karosa B 931, B 932 a B 932E, Karosa B 941 a B 941E, Karosa B 952 a B 952E, Karosa B 961 a B 961E, Karosa Citybus 12, Ikarus 280, TAM 272, TAM 112 a B3 075, Vario a SOR, trolejbusy 14Tr, 15Tr a 15TrM.